Klimakteriemottagning på Wästerläkarna

Vanliga frågor

Klimakteriet är en naturlig biologisk process under kvinnans åldrande och definieras som tiden före och efter den sista menstruationen. Äggstockarna minskar successivt sin östrogenproduktion vilket i sin tur innebär att livmodern inte stimuleras och att menstruationen så småningom upphör. Medelåldern i Sverige för menopaus (1 år efter sista menstruationen) är 51 år.

Förklimakteriet (perimenopaus) kallas den period som föregår menopaus, och kännetecknas av oregelbundna menscykler som kan pågå flera månader upp till flera år.  Först beskrivs ofta mensen komma tätare och senare mer glest. Värmevallningar, svettningar och sömnproblem som kan upplevas under denna period är en följd av sjunkande och svängande östrogennivåer.

I samband med att menstruationen blir oregelbunden upplever de flesta kvinnor förändringar i kroppen. Detta varierar dock mycket mellan individer. Omkring 75% av alla kvinnor drabbas av värmevallningar och svettningar, som ofta orsakar sömnproblem och hjärtklappning. Har du oregelbunden menstruation och klassiska klimakteriesymtom kan du anta att du är i klimakteriet. Har du regelbundna blödningar är du inte i klimakteriet.

En del besvär under klimakteriet liknar andra symtom som kan uppstå på grund av t.ex. sköldkörtelsjukdom eller psykisk ohälsa. En komplicerad eller ovanlig symtombild kan kräva undersökningar och provtagning för diagnos. 

Vid typiska symtom hos en i övrigt friska kvinna i klimakterieålder behövs ingen provtagning. Hormonell provtagning kan övervägas av läkare om man misstänker tidigt klimakterium (<45 års ålder) eller om du har besvär utan samtidig menstruation (till följd av att du opererat bort din livmoder eller har preventivmedel såsom minipiller eller hormonspiral).

Efter ungefär fem år efter din sista menstruation har kroppens östrogenproduktion minskat till en jämn och mycket låg nivå, vilket betecknar slutet på klimakteriet. Hur länge klimakteriebesvären består är dock individuellt. För vissa kvinnor hänger en del symtom kvar efter att klimakteriet är över.

Fytoöstrogener är växtämnen med östrogenlika egenskaper som kan köpas receptfritt på apotek och hälsokostbutiker. De finns som kosttillskott men även naturligt i exempelvis sojaprodukter, linfrön och vissa frukter och bär. Fytoöstrogener kan ge en förbättring av klimakterie- och underlivsbesvär.  Det saknas kunskaper om långtidsanvändning av dessa växtbasesrade läkemedel och förnärvarande rekommenderas de inte användas mer än sex månader utan riskvärdering hos läkare.  

Östrogen är alltid bioidentiskt. Syntetiskt progesteron (gestagen) och dydrogesteron (strukturlikt progesteron) förskrivs som MHT-behandling. I dagsläget är kunskapsläget bristande gällande bioidentiskt progesteron och det saknar indikation för klimakteriebesvär i Sverige.

Om du inte har gynekologiska besvär är inte en gynekologisk undersökning nödvändig vid behandlingsstart.

Är du listad på vårdcentralen kan du få rådgivning och bedömning inför ett eventuellt läkarbesök här.