Klimakteriemottagning på Wästerläkarna

Här kommer du som är i klimakteriet få information, samt via kontakt få rådgivning, bedömning och behandling.

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är en naturlig biologisk process i vårt åldrande som alla kvinnor går igenom. Äggstockarna minskar successivt sin hormonproduktion av östrogen och progesteron och leder så småningom till att mensen helt upphör (menopaus). Klimakteriet står för tiden före och efter den sista menstruationen och innebär slutet på den fertila fasen i livet. Det är vanligt att känna ambivalens inför detta, och det kan upplevas mycket påfrestande både fysiskt och psykiskt.

När inträffar klimakteriet?

Klimakteriet inträffar vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder, men det varierar mellan individer och beror på en kombination av livsstil och genetik. Klimakteriet pågår cirka fem till tio år före och efter menopaus.

Hur påverkar klimakteriet kroppen?

Förändringarna som kommer med klimakteriet kan upplevas olika och kan variera i både intensitet och längd. Östrogen och progesteron har betydelse för flera vävnader och organ, varför minskning av hormonnivåer kan påverka vitt skilda områden i kroppen.

När äggblåsorna börjat sina och östrogenproduktionen minskat till en viss nivå, stimuleras inte livmoderslemhinnan i den grad att den växer till och behöver stötas ut som en blödning varje månad. Oregelbundna blödningar är ofta något av de första symtomen på att du närmar dig klimakteriet. Det är inte heller ovanligt med (ökade) PMS-liknande besvär.  

Värmevallningar, svettningar, hjärtklappning och sömnproblem är besvär som kan finnas med tidigt, men blir ofta alltmer framträdande i menopaus. Dessa symtom kan vara från några månader till flera år.

Östrogen har en betydande roll för vårt skelett. Med lägre hormonnivå minskar  benmassan och risken för benskörhet ökar.

Östrogen har också en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdom och från att insjukna i typ 2-diabetes. Efter klimakteriet ökar därför risken att insjukna i dessa sjukdomar.