Välkommen till Rehab

Drop in-kö till fysioterapeut

Redegatan 1B (samma entré som vårdcentralen). Mån till fre kl 08-11

Välkommen till Neurovårdteam på Wästerläkarna Rehabmottagning

Wästerläkarna erbjuder teamrehabilitering inom ramen för Neurovårdteam för dig som har drabbats av skada och/eller sjukdom i nervsystemet. Teamet består av arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut. Målsättningen är att erbjuda en obruten vårdkedja efter sjukhusvistelse. Vi träffar även patienter i andra skeden av sin rehabilitering. I teamet arbetar du i nära samarbete med övriga teammedlemmar med bedömning och träning utifrån en individuellt utformad rehabplan. 

Du eller en närstående kan kontakta oss direkt för en bedömning. Vi har inget remisskrav.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten erbjuder bedömning och träning för att klara av vardagliga aktiviteter. Här sker arbete med handfunktion, hjärntrötthet och att skapa struktur och balans i din vardag. Vi gör bedömning av hemmiljön och utreder hjälpmedelsbehov.

Logopedi

Logopeden kan ge råd och information samt utför bedömning och behandling av språk-, kommunikation-, tal-, röst- och sväljningssvårigheter.

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapeutisk träning baseras på undersökning och sedan individanpassad träning. Träningen kan fokuseras på exempelvis balans, styrka, rörlighet eller gång. Gör även bedömning om gånghjälpmedel eller om andra förflyttningshjälpmedel behövs.