Vårdcentral Redegatan

Drop in-kö Redegatan

För dig som är listad på Wästerläkarna Redegatan. Drop in till läkare Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13) Fre kl 8-12

BVC Redegatan

Vårt BVC ligger i anslutning till vårdcentralen och Rehab som ligger på Redegatan 1B. BVC har egen ingång/entré på Redegatan 1 C.

Tidbokning och information

Vi ansvarar för de barn som är listade på Wästerläkarna Redegatan. Om ni önskar lista er på Wästerläkarna Redegatan klicka här. Kontakta oss gärna för mer information.  
Nyfödda/adopterade barn listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast er folkbokföringsadress. Om ni är nyinflyttade i området eller bor utanför vårt upptagningsområde, och önskar gå här så behöver ni göra ett aktivt vårdval via 1177, d.v.s. omlistning. Om ni redan går på ett BVC så behöver ni i samband med omlistning meddela ert nuvarande BVC samt därefter ta kontakt med oss. Detta sker inte per automatik i vårt journalsystem. Vi hjälper er gärna med listning samt journalrekvisition om problem skulle uppstå.

Det här gör vi på BVC

Vi följer det svenska Barnhälsovårdsprogrammet för barn mellan 0 – 6 år (Rikshandboken). Alla besök är gratis och ni träffar här BHV-sjuksköterskor samt läkare med särskild kunskap kring barns hälsa och utveckling. Alla barn erbjuds också kostnadsfria vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet och detta kommer din BHV-sjuksköterska ge dig både muntlig och skriftlig information om.

Vi ger stöd och råd kring;

Vi erbjuder även;

Vaccinationsschema:

Vid 6 veckor och 3 månader ges vaccin mot rotavirus.
Vid 3, 5 och 12 månader ges vaccin mot polio, stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B och haemophilus influenzae typ B samt vaccin mot pneumokocker.
Vid 18 månader får barnen vaccination mot mässling, påssjuka och röda hud. 
Vid 5 – 6 år ges vaccin mot polio, stelkramp, difteri och kikhosta.

Om ni önskar vacciner utöver barnhälsovårdsprogrammet eller planerar att resa utomlands kan vissa vaccinationer behöva tidigareläggas något, vänligen ta upp detta under ert BVC-besök eller ring och rådgör mer oss.

Föräldrastöd
Vi erbjuder föräldrastöd enskilt men även i grupp där ni har möjlighet att träffa och lära känna andra familjer som går här på BVC. Detta ger en möjlighet att få utbyta erfarenheter som nyblivna föräldrar. Er BHV-sjuksköterska håller i olika teman under minst fem grupptillfällen. Våra föräldragrupper riktar sig i första hand till förstagångsföräldrar. Vi får även besök av kollegor på rehab som t.ex fysioterapeut som informerar om kroppen efter graviditet och förlossning men även barns motoriska utveckling. Även NTF och Folktandvården kommer emellanåt ut och informerar. 

På BVC ger vi stöd och råd kring föräldraskap. Vårt mål är att investera, ge goda verktyg/redskap i föräldrarollen och “föräldrablivandet”, detta för barnets bästa. Göteborgs stad har en bra hemsida med information om Föräldrastöd. Där kan du läsa mer om till exempel föräldraträffar, mötesplatser och familjerådgivning.

Vi lämnar ut en Barnhälsobok och viktig information broschyrledes men även bra tips på hemsidor. Vi följer ditt barns utveckling, tillväxt samt språkutveckling. I appen “Leva med barn” eller www.1177.se kan ni läsa mer om att bli förälder och familj.

Vi har även ett nära samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås då sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskor gör sin praktik på vårdcentralen och BVC. Vi handleder studenter ett par gånger per termin. 

Vi anpassar varje besök utifrån barnets egna förmåga och vi har fokus på ert barns hälsa!

Vi som jobbar här:

Stina Hauge Olander, BHV-sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom barn -och ungdom
Sandra Marfil Wikström, BHV- och distriktssköterska
Lena Fölsch, BHV-läkare och specialist i allmänmedicin

Några gånger per termin har vi också specialistläkarmottagning med barnläkare Maria Lorek från Barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Frölunda. 

Vi vill bidra till att barn få en bra start i livet!

IMG_3844
bvc-redegatan
bvc-redegatan-inne
IMG_3776
IMG_3463
IMG_3349
IMG_3472
IMG_3435
IMG_3504