Vårdcentral Redegatan

Drop in-kö Redegatan

För dig som är listad på Wästerläkarna Redegatan. Drop in till läkare Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13) Fre kl 8-12

BVC Redegatan

Wästerläkarna slog upp portarna till ytterligare ett BVC i september månad 2019, på Redegatan 1 C. BVC ligger i anslutning till vårdcentral och rehab på Redegatan 1 B. BVC har egen ingång/entré på Redegatan 1 C.

Det här gör vi på BVC

Kontroller av barnets hälsa mellan 0-6 år enligt de riktlinjer som fastställs i Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.

Vi ger också stöd och råd kring:

Tidbokning och information

Vi ansvarar för de barn som är listade på Wästerläkarna Redegatan. Om ni önskar tillhöra eller lista er på Wästerläkarna (Hängpilsgatan 3) klicka här för information om deras BVC. Kontakta oss gärna för mer information.  

Nyfödda/adopterade barn listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast er folkbokföringsadress. Om ni är nyinflyttade i området eller bor utanför vårt upptagningsområde, och önskar gå här så behöver ni göra ett aktivt vårdval via 1177, d.v.s. omlistning. Om ni redan går på ett BVC så behöver ni i samband med omlistning meddela ert nuvarande BVC samt därefter ta kontakt med oss. Detta sker inte per automatik i vårt journalsystem. Vi hjälper er gärna med listning samt journalrekvisition om problem skulle uppstå.

Vad gör vi?

Vi följer det svenska Barnhälsovårdsprogrammet för barn mellan 0 – 6 år (Rikshandboken). Alla besök är gratis och ni träffar här BHV-sjuksköterskor samt läkare med särskild kunskap kring barns hälsa och utveckling. Alla barn erbjuds också kostnadsfria vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet och detta kommer din BHV-sjuksköterska ge dig både muntlig och skriftlig information om. Om ni önskar vacciner utöver barnhälsovårdsprogrammet eller planerar att resa utomlands kan vissa vaccinationer behöva tidigareläggas något, vänligen ta upp detta under ert BVC-besök eller ring och rådgör mer oss.

Vi arbetar efter FN:s barnkonvention. Vi samarbetar tätt ihop med BHV-psykologer här i väster. Vi har även tillgång till barnläkare här på BVC.

Vi gör hembesök till alla nyfödda samt när barnet är 8 månader (enligt närhetsprincipen, övervägande om utanför upptagningsområdet).

Föräldragrupper
Vi erbjuder föräldrastöd i grupp där ni har möjlighet att träffa och lära känna andra familjer som går här på BVC. En möjlighet att få utbyta erfarenheter som nyblivna föräldrar. Er BHV-sjuksköterska håller i olika teman under minst fem grupptillfällen. Våra föräldragrupper riktar sig i första hand till förstagångsföräldrar.

På BVC ger vi stöd och råd kring föräldraskap. Vårt mål är att investera, ge goda verktyg/redskap i föräldrarollen och “föräldrablivandet”, detta för barnets bästa. Göteborgs stad har en bra hemsida med information om Föräldrastöd. Där kan du läsa mer om till exempel föräldraträffar, mötesplatser och familjerådgivning.

Vi lämnar ut en Barnhälsobok och viktig information broschyrledes men även bra tips på hemsidor. Vi följer ditt barns utveckling, tillväxt samt språkutveckling. Vi ger goda råd om bland annat goda mat/sömn -och rörelsevanor. I appen “Leva med barn” eller www.1177.se kan ni läsa mer om att bli förälder och familj.

Vi anpassar varje besök utifrån barnets egna förmåga och vi har fokus på ert barns hälsa!

Vi som jobbar här:

Stina Olander, BHV-sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom barn -och ungdom
Sandra Marfil Wikström, BHV- och distriktssköterska
Lena Fölsch, BHV-läkare och specialist i allmänmedicin

bvc-redegatan
bvc-redegatan-inne