Klimakteriemottagning på Wästerläkarna

Vad kan jag göra själv?

Hur du upplever klimakteriet är individuellt och påverkas av faktorer som livsstil och ärftlighet. Genom sunda levnadsvanor kan du öka välbefinnandet. Det är viktigt att sätta upp nåbara mål för sig själv. Små förändringar i taget kan ibland hjälpa en att nå sina målsättningar.

Träning
Regelbunden fysisk aktivitet kan lindra värmevallningar och svettningar men även nedstämdhet. Mekanismen bakom detta är okänt, men tros förklaras av normaliserad temperaturreglering och förbättrad stresshantering. Ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet kan också bidra till högre tolerans för, och minskade besvär av, vallningar och svettning. Träning är också muskel- och skelettstärkande vilket är förebyggande vid fall och skador. Man rekommenderar pulshöjande aktiviteter som stärker konditionen och hjärtat i kombination med styrke- och balansträning. Den träning som ger störst effekt är den med hög intensitet alternativt tung belastning vid styrketräning. 

Rökning
Kvinnor som röker kommer i klimakteriet i genomsnitt två år tidigare än icke rökare. Det gäller även de som utsätts för passiv rökning. Rökning har också samband med kraftigare klimakteriebesvär (vallningar och svettningar) men ökar också risken för de negativa hälsoeffekterna av den minskade östrogenproduktionen efter klimakteriet.

Alkohol
Det finns flera skäl till att hålla en låg alkoholkonsumtion. Alkohol kan förvärra vallningar och svettningar samt öka risken för flera andra hälso- och sjukdomstillstånd. Riskbruk blir allt vanligare bland kvinnor och redan vid en låg konsumtion finns ett samband med ökad risk för bröstcancer.

Kost
Hälsosamma matvanor kan förbättra ditt mående. Näringsrik kost hjälper till  att stärka muskler och skelett men skyddar även hjärta och kärl. Varierad och näringsrik mat har också en positiv effekt på bland annat energinivå, humör och immunförsvar. 

På 1177 under Klimakteriebesvär kan du läsa mer om symtom och egenvård.

Läkemedel mot klimakteriebesvär
Räcker inte egenvård och dina besvär påverkar din livskvalitet negativt kan hormonbehandling hjälpa. Läkemedel förhindrar eller förskjuter inte klimakteriet, men kan ofta lindra besvären för ett bättre mående, en ökad blödningskontroll och förhoppningsvis högre livskvalitet. Behandlingen består av en tillförsel av de hormoner vars produktion sjunker under klimakteriet.

Lokalt östrogen (kräm, gel, slidpiller) kan köpas receptfritt för att motverka underlivsbesvär samt förebygga urinvägsinfektioner.

Är du listad på vårdcentralen kan du få rådgivning och bedömning här.