Vårdcentral Hängpilsgatan

Drop in-kö Hängpilsgatan

För dig som är listad på Wästerläkarna Hängpilsgatan. Drop in till läkare
Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13)
Fre kl 8-12

Psykologmottagning

För att få behandling hos psykolog behöver du först besöka någon av våra läkare. Läkaren skriver därefter remiss till psykolog om ni kommer fram till att det är det bästa behandlingsalternativet för dig. Psykologen tar sedan kontakt med dig via telefon eller brev.

Vår psykologmottagning finns på Hängpilsgatan 5 (egen ingång på långsidan av huset).
Ingen anmälan i reception utan självincheckning gäller.

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder som är grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. På Wästerläkarna har våra psykologer erfarenhet av olika behandlingsmetoder med tyngdpunkt på KBT (Kognitiv Beteendeterapi). KBT är en målinriktad och strukturerad behandlingsmetod. Målet är att du som patient ska få redskap att hantera tankar och känslor samt hitta nya hjälpsamma beteendestrategier och på så sätt uppnå bättre mående.

Psykologisk behandling finns för många olika diagnoser och tillstånd. Vanliga behandlingsområden är depressioner, ångestillstånd och stressrelaterad problematik. På Wästerläkarna arbetar våra psykologer med korttidsbehandlingar både individuellt, i grupp eller via internet.

Hur går det till?

Första besöket hos psykologen är ett bedömningssamtal där du och din behandlare tillsammans formulerar problembild samt målsättning som sedan ligger till grund för fortsatt behandling. Mellan besöken är det vanligt att du får hemuppgifter som du aktivt ska arbeta med. En viktig del för behandlingseffekten är att du som patient är motiverad till att arbeta med dina svårigheter.

Kontakta din mottagning för att boka en tid eller för att få rådgivning.

Internet-KBT (iKBT)

Det finns mycket forskning om på KBT på nätet och det har visat sig vara lika effektivt som att träffa en behandlare.
Under behandlingen jobbar du med texter, filmer och övningar som du får tillgång till via 1177 Vårdguidens e-tjänst “Stöd och behandling”. Du har regelbunden kontakt med en behandlare som följer ditt arbete och ger hjälp och stöd under hela behandlingen. Behandlingen pågår i cirka 8 veckor och du behöver avsätta 2-4 timmar per vecka. Med internetbehandlingen kan du få hjälp med:

Om du är intresserad av KBT på nätet så är första steget att du pratar med din läkare. Din läkare kan vid behov skriva remiss för bedömning av psykisk ohälsa. Om det bedöms lämpligt kommer du inom 2-5 veckor efter läkarbesöket att kallas till ett bedömningssamtal hos psykolog.

Gruppbehandling

På Wästerläkarna har vi KBT-behandling i grupp som hålls av två psykologer. Att gå i gruppbehandling innebär att ett antal deltagare med liknande besvär ses under ca 8 tillfällen. Våra gruppbehandlingar har mycket föreläsande inslag med information, men också praktiska moment med uppgifter som du anpassar efter just din situation. Du får själv välja hur mycket du vill dela med dig av till gruppen. Det är en aktiv behandling där det ingår hemuppgifter mellan grupptillfällena varje vecka, med syfte att du ska pröva nya strategier för att påverka ditt mående och din situation.

Gruppbehandling har i forskning visat goda effekter bl.a. genom att det bidrar till normalisering, det vill säga genom att förstå att andra har liknande besvär inte uppleva sig lika ensam. Gruppformatet ger även utrymme för ömsesidigt stöd, fler perspektiv och utbyte av erfarenheter.

För närvarande har vi gruppbehandling för:

>  Oro och ångest

Om du är intresserad av gruppbehandling så är första steget att du pratar med din läkare. Din läkare kan vid behov skriva remiss för bedömning av psykisk ohälsa. Om det bedöms lämpligt kommer du inom 2-5 veckor efter läkarbesöket att kallas till ett bedömningssamtal hos psykolog.

 

Om du vill lära dig mer rekommenderar vi följande länkar

1177 Vårdguiden om psykiska sjukdomar och besvär.

Om du är intresserad av guidade övningar i medveten andning erbjuder Västra Götalandsregionen gratis lyssning på AntiStress.

För konkreta råd och strategier vid depression så kan du läsa denna broschyr om depression.

Lider du av sömnbesvär – gå då in på denna sida hos 1177.

För dig som haft en svår tid på IVA i samband med Coronainfektion eller känner stark oro i samband med coronapandemin finns information och stödmaterial på denna länk.