Välkommen till Rehab

Drop in-kö till fysioterapeut

Redegatan 1B (samma entré som vårdcentralen). Mån till fre kl 08-11

Gruppverksamheter

Vi erbjuder gruppverksamheter för mer information se nedan. 

 • Kostnad för gruppbesök är 50 kr/tillfälle, frikort gäller

 • Önskar du delta i någon av grupperna kan du kontakta Rehab på 031-29 90 96 eller Wästerläkarna online.
 • KOL-skola
  KOL-skolan vänder sig till dig med diagnostiserad KOL som vill veta mer om din sjukdom och vad du själv kan göra för att må bättre. KOL-skolan är baserad på information från patientutbildningen av riksförbundet HjärtLung och hålls av personal på vårdcentralen och rehab. Skolan består av fyra lärotillfällen, ca 1,5 h med olika teman. När teoridelen av avslutad kommer du erbjudas träning i rehabs lokaler tillsammans med fysioterapeut under sex veckor.
  Innan skolan startar bör du träffa oss på rehab för en första bedömning av din gångförmåga och styrka, samma test kan därefter användas som del i en årskontroll.

 • Artrosskola
  Artrosskolan vänder sig till dig med besvär från höft, knä eller hand. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid grundbehandling av artros. Här får du den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling.  Artrosskolan är två tillfällen om 1,5 h.

 • ReDO
  ReDO riktar sig till dig som upplever en obalans i din vardag och som vill arbeta med en förändring. Behandlingen ges i grupp om sex till åtta personer och gruppledaren är arbetsterapeut. Du lär dig mer om sambandet mellan aktivitet och hälsa, hälsofrämjande aktiviteter samt tid och aktivitet.
  Skolan är helt teoretisk, 1,5 timmar varje vecka under 10 veckor.

 • Mediyoga

  MediYoga är en mjuk och andningscentrerad yogaform. Det kan ge effekt på olika besvär och tillstånd som exempelvis vid stress, långvariga ryggbesvär, utmattning, hjärtproblem och sömnstörningar. Andningen spelar en grundläggande roll. När vi är stressade andas vi snabbt och ytligt, när vi är lugna andas vi djupare, långsammare andetag. En medveten andning kan påverka hur vi mår.
  Yogapasset utförs långsamt och kontrollerat i främst sittande och liggande men kan anpassa till att utföras på stol.

 • Balansgrupp

  Balansgruppen vänder sig till dig som känner dig ostadig, har nedsatt balans eller är rädd för att ramla. Varje tillfälle kommer att bestå av en del teori och en del fysisk träning. Teoridelarna kommer att ta upp ämnen relaterade till fallolyckor såsom kost, medicinering, träning, risker i hemmiljön, åldrande m.m. Träning består av balans- och styrketräning samt träning av fallteknik. Träning passar för alla nivåer och går att anpassa efter vad man klarar av.

 • Stresskola

  Stresskola vänder sig till dig med någon typ av stressrelaterad ohälsa. Skolan är sex tillfällen där vartannat tillfälle är rent teoretisk där vi går igenom vad som händer i kroppen vid stress, hur kroppen reagerar och vad vi behöver. Vartannat tillfälle är praktiskt där vi blandar teori med praktiska övningar inom avspänning. Skolan börjar första måndagen varje månad och är förlagd under förmiddagen.