Vårdcentral Hängpilsgatan

Drop in-kö Hängpilsgatan

För dig som är listad på Wästerläkarna. Drop in till läkare
Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13)
Fre kl 8-12

BVC Hängpilsgatan

Det här gör vi på BVC

Kontroller av barnets hälsa mellan 0-6 år enligt de riktlinjer som fastställs i Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.

Vi ger också stöd och råd kring:

Tidbokning och information

Observera att BVC Hängpilsgatan är för dig/ditt barn som är listad på Wästerläkarna (Hängpilsgatan).

För barn är alla besök gratis. Tänk på att vi vill undvika smitta på BVC, om ditt barn är sjukt är vi tacksamma om ni ringer och rådgör med oss innan ni kommer.

Föräldrastöd

Göteborg stad har en bra hemsida med information om Föräldrastöd. Där kan du läsa mer om till exempel föräldraträffar, mötesplatser och familjerådgivning.

Vaccinationer

Vi erbjuder alla barn vaccination enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet:
Vid 6 veckor och 3 månader ges vaccin mot rotavirus.
Vid 3, 5 och 12 månader ges vaccin mot polio, stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B och Haemofilus typ b samt vaccin mot pneumokocker som finns i separat spruta, det blir alltså två stick vid varje tillfälle, vi ger dem samtidigt en i varje lår, så känns det som ett stick.
Vid 18 månader får barnen vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Vid 5-6 år vaccin mot polio stelkramp, difteri och kikhosta

Om ni ska resa utomlands kan vissa vaccinationer tidigareläggas något, ring och rådgör innan ni bokar er resa.

Väntar du barn inom kort?

Kontakta oss gärna för mer information. Meddela oss snarast efter födseln. Vi ansvarar för de barn som är listade hos Wästerläkarna Hängpilsgatan. Nyfödda/nyinflyttade listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden.

Föräldragrupper

Syftet med dessa träffar är att föräldrar med barn i samma ålder skall få möjlighet att träffas och lära känna varandra. Man kan utbyta erfarenheter som nyblivna föräldrar. BVC-personalen bidrar med sina olika kunskaper. Träffarna äger rum regelbundet och information om tider och plats ges till alla som anmäler sig.

Byte av BVC

Många vill lista sig på Wästerläkarna BVC och det är vi förstås glada över. Om du bor utanför vårt närhetsområde så ber vi dig tänka på att vi samarbetar med de förskolor och den öppna förskola som ligger inom vårt område, vi har inte möjlighet att erbjuda samarbete med förskolor som ligger längre bort. När barnen börjar i förskola kan detta vara viktigt. Vi kan heller inte erbjuda hembesök till familjer som bor utanför vårt område.

Om du vill byta från annan BVC till Wästerläkarna behöver barnets journal översändas. Ring den förra BVC:n och be dem skicka journalen med internpost eller REK till oss.

När ska barnen komma till BVC?

Vid samtliga besök görs rutinkontroll av längd, vikt och barnets fysiska och mentala utvecklingsnivå.

ÅlderBesök på BVC
0-1 månSjuksköterskebesök varje vecka (varav ett hembesök)
1-2 månSjuksköterskebesök varannan vecka (läkare är med vid 1 mån)
2-6 månSjuksköterskebesök varje månad (läkare är med vid 6 mån)
6-12 månSjuksköterskebesök varannan månad (läkare är med vid 12 mån)
18 månSjuksköterskebesök
2,5 årSjuksköterskebesök med språktest
3 årTeambesök med läkare och sjuksköterska
4 årSjuksköterskebesök med syntest
5,5 – 6 årAvslutande besök inför skolstart

När barnet börjar skolan sänds journalen till skolsköterskan.

Här jobbar:

Terese Samuelsson, BVC/distriktssköterska
Sarah Höglund, BVC/distriktssköterska (föräldraledig)
Sofia Sanne, BVC/Distriktssköterska
Johanna Arp-Lindström, BVC/barnsjuksköterska

Några gånger per termin har vi också specialistläkarmottagning med barnläkare Maria Lorek från Barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Frölunda.

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet!