Klimakteriemottagning på Wästerläkarna

Symtom

Under den senare delen av kvinnans fertila period blir menscykeln ofta lite kortare. Progesteronnivåerna  minskar vilket kan ge stänkblödningar innan menstruationen. Runt klimakteriet har även östrogenproduktionen minskat avsevärt. Detta bidrar till störd ägglossning och menstruationen blir ofta oregelbunden, kraftig och långdragen. Blödningarna blir sedan allt glesare för att slutligen upphöra helt. 

Har du varit blödningsfri i mer än ett år och får en blödning från underlivet ska du alltid söka vård.

Kroppens förmåga att reglera temperatur kan försämras. Ungefär 70% av alla kvinnor får besvär av värmevallningar eller svettningar. Det är inte ovanligt att man upplever ångest och hjärtklappning i samband med en vallningsepisod. Dessa besvär kan uppträda tidigt i klimakteriet, men blir ofta intensivare efter att mensen upphört och kan kvarstå flera år. 

Många kvinnor upplever intensifierade PMS-besvär såsom affektlabilitet, irritabilitet och humörsvängningar under denna tiden i livet.

Psykiska besvär såsom nedstämdhet och oro/ångest är också vanligt. En del kvinnor försämras i redan pågående psykisk ohälsa, medan andra drabbas för första gången. Detta kan bidra till koncentrationssvårigheter och ökad stresskänslighet, men även ge sömnproblem.

Led- och muskelvärk är vanligt förekommande hos kvinnor under klimakteriet. Stelhet och minskad rörlighet i leder beskrivs ofta. En del kvinnor upplever förvärrade besvär med huvudvärk (spänningshuvudvärk och migrän). Sambandet mellan värk och klimakteriet är dock osäkert och påverkas troligen även av psykisk hälsa, BMI, socioekonomisk status och sysselsättning.

Många upplever att sömnens längd och kvalitet förändras under klimakteriet. Det kan bli svårare att somna, och du kan vakna upp oftare. Svettningar och värmevallningar är vanliga sömnstörande orsaker, men även kvinnor utan dessa besvär uppger sömnbesvär. Psykiska besvär under klimakteriet, såsom ångest och nedstämdhet, kan också orsaka sömnproblem. Sömnbrist kan i sig påverka produktivitet, fysisk hälsa samt kognitiva funktioner såsom minne och koncentrationsförmåga. Att sova dåligt en längre tid kan också få dig att känna dig nedstämd.

Minskade hormonnivåer har en tendens att minska sexlusten. Vissa upplever att det tar längre tid att få fram den sexuella tändningen och för vissa minskar förmågan att få orgasm. Andra upplever att de tänker mindre på sex. Östrogenbrist leder successivt till allt torrare slemhinnor vilket kan ge sveda och smärta vid slidsamlag.

Många kvinnor i klimakteriet beskriver trötthet. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Bland annat kan rikliga blödningar leda till järnbrist. Trötthet kan också orsakas av hormonella rubbningar, sömnbesvär eller enbart den psykiska påfrestningen som kan upplevas under klimakteriet. 

Mer än hälften av alla kvinnor lider av besvär med sköra slemhinnor efter klimakteriet vilket beror på uttalad östrogenbrist. Slemhinnan i underlivet och urinvägarna har  tidigare varit veckad och full av körtlar har nu blivit tunn, skör och mindre elastisk. Torrhet, sveda, irritation och klåda är vanliga besvär. En del får även ont vid samlag. Sjunkande hormonnivåer leder så småningom också till minskad muskelmassa och försvagad bäckenbottenmuskulatur som håller upp underlivsorganen.  Detta tillsammans ökar risken för urinläckage, urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Sköra slemhinnor i underlivet är bestående symtom efter klimakteriet om de inte behandlas med lokalt östrogen. Det finns som slidpiller, kräm eller gel kan köpas receptfritt och användas livslångt.

Redan tidigt i klimakteriet är det vanligt med viktuppgång, vilket inte i sig beror på minskning av östrogen. Ämnesomsättningen tenderar att minska med åldern vilket kan bidra till viktuppgång. Sjunkande östrogennivåer kan dock leda till omfördelning av kroppsfett, och att det samlas mer fett runt magen. Hormonförändringarna under klimakteriet leder ofta till minskad muskelmassa på sikt. Minskad fysisk aktivitet eller ändrade kostvanor är andra faktorer som påverkar vikt- och kroppsförändring. 

Skelettet försvagas i takt med att östrogenhalten minskar. Detta är en successiv process över flera år efter klimakteriet. Det leder till ökad risk för benskörhet och t.ex. benbrott vid olyckor.