Klimakteriemottagning på Wästerläkarna

Symtom

Under den senare delen av kvinnans fertila period blir ofta menscykeln lite kortare, och man kan få stänkblödningar innan menstruationen, till följd av minskade progesteronnivåer. Tiden runt klimakteriet, när östrogenproduktionen minskat till en viss nivå, störs även ägglossningen och menstruationen blir ofta oregelbunden, kraftig och långdragen. Blödningarna blir sedan allt glesare för att slutligen upphöra helt. 

Har du varit blödningsfri i mer än ett år och får en blödning från underlivet ska du alltid söka vård.

Kroppens förmåga att reglera temperatur kan försämras. Ungefär 70% av kvinnor får besvär av värmevallningar eller nattliga svettningar. Svettningar kan pågå i sekunder till någon timme. Det är inte ovanligt att man upplever ångest och hjärtklappning i samband med en vallningsepisod. Dessa besvär kan uppträda tidigt i klimakteriet, men blir ofta intensivare efter att mensen upphört och kan kvarstå flera år. 

En del kvinnor upplever intensifierade PMS-besvär såsom affektlabilitet, irritabilitet och humörsvängningar.

Psykiska besvär såsom nedstämdhet och oro/ångest är också vanligt. En del kvinnor försämras i redan pågående psykisk ohälsa, medan andra drabbas för första gången och har aldrig tidigare upplevt sådana besvär. Detta kan bidra till koncentrationssvårigheter och ökad stresskänslighet, men även ge sömnproblem.

Led- och muskelvärk är vanligt förekommande hos kvinnor under övergångsåldern. Stelhet och minskad rörlighet i leder beskrivs också. En del kvinnor upplever förvärrade besvär med huvudvärk (spänningshuvudvärk och migrän) under denna tid. Sambandet mellan dessa symtom och klimakteriet är dock osäkert. Troligen har även psykisk hälsa, BMI, socioekonomisk status och sysselsättning också betydelse.

Sömnproblem är mycket vanligt under klimakteriet och beror sannolikt på flera faktorer. Sömnens längd och kvalitet upplever många förändras. Det kan bli svårare att somna, och du kan vakna upp oftare. Svettningar och värmevallningar är också en vanligt förekommande sömnstörande orsak. Psykiska besvär, såsom ångest och nedstämdhet, men även oklara hormonella faktorer tros också kunna påverka sömnen. Sömnbrist kan i sig påverka produktivitet, fysisk hälsa samt kognitiva funktioner såsom minne och koncentrationsförmåga. Att sova dåligt en längre tid kan också få dig att känna dig mer nedstämd.

Minskade hormonnivåer har en tendens att minska sexlusten. Vissa upplever att det tar längre tid att få fram den sexuella tändningen och för vissa minskar förmågan att få orgasm. Andra upplever att de tänker mindre på sex. Östrogenbrist leder successivt till allt torrare slemhinnor vilket kan ge sveda och smärta vid slidsamlag.

Det finns många olika anledningar till trötthet. Bland annat kan rikliga blödningar leda till järnbrist.Trötthet kan också orsakas av hormonella rubbningar, sömnbesvär eller enbart den psykiska påfrestningen som kan upplevas under klimakteriet

Mer än hälften av kvinnorna efter klimakteriet lider besvär med sköra slemhinnor som hänger ihop med uttalad östrogenbrist. Slemhinnan, i underliv och urinvägar, som tidigare varit veckad och full av körtlar blir nu tunn, skör och mindre elastisk. Kvinnor kan uppleva torrhet, sveda, irritation och klåda i underlivet. En del får även ont vid samlag. Sjunkande hormonnivåer leder också så småningom till minskad muskelmassa och försvagad bäckenbottenmuskulatur som håller upp underlivsorganen.  Detta tillsammans ökar risken för urinläckage, urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Sköra slemhinnor i underlivet är bestående symtom efter klimakteriet om de inte behandlas med lokalt östrogen. Det finns som slidpiller, kräm eller gel kan köpas receptfritt och användas livslångt.

Redan tidigt i klimakteriet är det vanligt med viktuppgång och omfördelning av fett på kroppen. Framförallt är det de sjunkande nivåerna av östrogen som kan leda till att fett samlas runt magen. Viktuppgång beror dock inte på minskning av östrogen i sig. Ämnesomsättningen tenderar att minska med ålder vilket kan bidra till viktuppgång. Hormonförändringarna under klimakteriet leder ofta till minskad muskelmassa på sikt. Minskad fysisk aktivitet eller ändrade kostvanor är andra faktorer som påverkar denna vikt- och kroppsförändring. 

Skelettet försvagas i takt med att östrogenhalten minskar. Detta är en successiv process över flera år efter klimakteriet. Det leder till ökad risk för benskörhet och t.ex. benbrott vid olyckor.