Vårdcentral Hängpilsgatan

Drop in-kö Hängpilsgatan

För dig som är listad på Wästerläkarna. Drop in till läkare
Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13)
Fre kl 8-12

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på vår verksamhet eller är intresserad i stort är du välkommen att maila chef@wasterlakarna.se. Skicka inte känsliga uppgifter via e-post.

Gäller det patientärende kontakta oss i första hand via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation).

Gäller det klagomål vänd dig i första hand till berörd vårdpersonal och i andra hand till verksamhetschef.
Du kan också få hjälp av Patientnämnden Västra Götaland för att hantera ditt klagomål.

Verksamhetschef för Wästerläkarna Hängpilsgatan, Wästerläkarna Redegatan och Wästerläkarna Rehab är:
Henrik von Sydow
Tel: 031-299070 (växel)
E-post: chef@wasterlakarna.se