Välkommen att vaccinera dig mot Covid19

Vårens vaccinationstillfällen är slut. Vi kommer att vaccinera till hösten igen, mer information kommer efter
sommaren

 

Rekommendationer för vaccination mot covid19 våren 2024 (gäller från och med 1 mars)

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024. 
  • Personer som är 65–79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst eller SÄBO/korttidsboende rekommenderas en dos under våren 2024. 

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av rekommendation

Personer yngre än 65 år och personer 65–79 år utan dagliga omsorgsinsatser behöver inte vaccineras mot covid19 under våren 2024.

Riskgrupper

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024–2025.