Välkommen att vaccinera dig mot Covid19 och säsongsinfluensa

Du kan boka tid för vaccination mot Covid19 och/ eller säsongsinfluensa, både för Wästerläkarna Hängpilsgatan och Wästerläkarna Redegatan. Önskar du få båda vaccinen behöver du bara göra en bokning. Skriv en kommentar att du önskar båda vaccinen eller säg till på plats när du skall vaccineras.

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Hängpilsgatan 3 via denna länk. 

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Redegatan 1B via denna länk.

De tider som finns läggs ut på webben om du inte kan se några tider är alla tider slut (det finns ingen väntelista). Vi jobbar på att lägga upp nya tider succesivt.

Det finns numera bara en variant av Covid19-vaccinet som fungerar för alla och den uppdaterades i oktober-2023. Har man fått den “äldre versionen” kan man även ta den uppdaterade versionen, men det ska ha gått minst 3 månader.

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallas primärvaccinationsserie.  

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO, rekommenderas en dos höst/vinter 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. 

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre rekommenderas en dos höst/vinter 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Verifierad Covid19-infektion efter 1 augusti har gott skydd och då kan man avstå vaccination vintern 23/24 förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger.  

Personer i åldern 50–64 år ovaccinerade personer rekommenderas en dos höst/vintern 2023. För tidigare vaccinerade finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos men alla är välkomna. 

Personer i åldern 18–49 år rekommenderas inte påfyllnadsdos men alla är välkomna.  

Personer i åldern 0–18 år rekommenderas vaccination i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Wästerläkarna vaccinerar ej den här åldersgruppen. 

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Hängpilsgatan 3 via denna länk. 
 

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Redegatan 1B via denna länk.

De tider som finns läggs ut på webben om du inte kan se några tider är alla tider slut (det finns ingen väntelista). Vi jobbar på att lägga upp nya tider succesivt.

Riskgrupper får gratis influensavaccination och rekommenderas årlig vaccination.  

Riskgrupper är: 

  • Alla födda år 1958 och äldre (från det år man fyller 65 år).
  • Gravida efter v 12 eller om de har ytterligare en riskfaktor kan vaccinationen ske tidigare i graviditeten. 
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma.
  • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom