Vaccination

Välkommen att vaccinera dig mot covid 19

Wästerläkarna vaccinerar just nu dig över 18 år som behöver vaccineras enligt det nationella vaccinationsprogrammet som omfattar upp till 5 doser beroende på ålder och riskgrupp. 
För aktuell rekommendation se bild nedan från Folkhälsomyndigheten.

Observera att vi inte vaccinerar någon under 18 år, varken med dos 1 eller 2, eller ger dos 6 oavsett tid från föregående dos. Vaccin är ännu inte rekommenderat eller godkänt för dessa indikationer i Sverige. 

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Hängpilsgatan 3 via denna länk. 

Du hittar lediga tider på Wästerläkarna Redegatan 1B via denna länk.


Alla åldersgrupper erbjuds två primärdoser. Gruppen 18-64 år, erbjuds även en påfyllnadsdos. Gruppen 18 år och äldre i riskgrupp erbjuds två påfyllnadsdoser. Gruppen med Downs syndrom liksom gruppen personer 65 år och äldre erbjuds tre påfyllnadsdoser.

Bilden är från Folkhälsomyndigheten, vad god se mer info på deras hemsida vid behov.