Vårdcentral Hängpilsgatan

Drop in-kö Hängpilsgatan

För dig som är listad på Wästerläkarna. Drop in till läkare
Mån-tor kl 8-15 (Lunchstängt kl 12-13)
Fre kl 8-12

Patientinfo

Journal på nätet

Vi journalför alla vårdinsatser du får som patient hos oss. Från och med februari 2019 kan du läsa din egen journal hos oss online, inloggning sker på 1177.se.

Tänk på att din journal är en sekretessbelagd handling, för din egen integritet – låt informationen stanna i 1177 och skriv inte ut/dela den.

Om du vill kan du spärra din journal från att synas i Journalen på nätet/1177. Det är dock bara du själv som kan se din journal (åtkomst med e-legitimation), om du inte är vårdnadshavare för barn under 13 då du även kan se deras journal – se 1177:s information. Om du vill spärra eller ”försegla” som det kallas så kan du göra det själv inuti 1177:s tjänst. Du kan också kontakta oss under kontorstid för att försegla vilket då sker på papper med underskrift, eller för att låsa upp journal om du tidigare har förseglat den. Om du vill försegla Journalen på nätet omedelbart, utan att gå in själv via 1177, utanför kontorstid kan du ringa 1177 som hjälper dig med ditt ärende.

Patientavgifter, nya avgifter från och med 1 april 2024

Vi följer Västra Götalandsregionens regler och tariffer för alla besök.

Följande exempel på avgifter gäller listade patienter: Eventuell faktura kommer att skickas via SMS efter kontakt via telefon eller digitalt.

Besök på mottagningen:

 • Läkare och rehab: 200 kr  
 • Övrig personal 50 kr

Digitalt videobesök:

 • Med läkare och rehab: 200 kr  
 • Övrig personal 50 kr

Telefonkontakt – där medicinsk bedömning görs

 • Läkare och rehab: 160 kr   
 • Övrig personal 40 kr

Skriftlig digital kontakt – där medicinsk bedömning görs

 • Läkare och rehab: 160 kr   
 • Övrig personal 40 kr

Hembesök:

 • Läkare och rehab: 300 kr   
 • Övrig personal 150 kr

Gruppbesök:

 • Samtlig personal: 50 kr

Frikortsgräns:

 • 1 400 kr

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år är fortsatt avgiftsfri.

Vid uteblivet besök tas avgift ut enligt regionens avtal, återbud måste lämnas senast 24 timmar innan. Frikort eller avgiftsfrihet gäller ej uteblivna besök. För mer information, klicka här.

Intyg följer också Västra Götalandsregionens prislistor.

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på vår verksamhet eller är intresserad i stort är du välkommen att maila chef@wasterlakarna.se. Skicka inte känsliga uppgifter via e-post.

Gäller det patientärende kontakta oss i första hand via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation).

Gäller det klagomål vänd dig i första hand till berörd vårdpersonal och i andra hand till verksamhetschef.
Du kan också få hjälp av Patientnämnden Västra Götaland för att hantera ditt klagomål.

Verksamhetschef för Wästerläkarna Hängpilsgatan, Wästerläkarna Redegatan och Wästerläkarna Rehab är:
Henrik von Sydow
Tel: 031-299070 (växel)
E-post: chef@wasterlakarna.se

Patientomdöme

I de årliga patientenkäter som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting har vi ofta legat i topp.

I enkäten hösten 2022 kom vi på första respektive fjärde plats bland samtliga vårdcentraler i hela Västra Götalandsregionen. 
Ett betyg från våra patienter som gör oss oerhört stolta och glada!

Vårdkarta RFSU

Vårdkartan visar var du kan få hjälp vad gäller din sexuella hälsa. Vårdkartan informerar också vilka rättigheter du har när du söker vård. Den finns på svenska, arabiska, dari, farsi och somaliska.
Via kartan kan du få reda på vem du ska kontakta om:
– du vill testa dig för könssjukdomar
– du inte vill bli gravid 
– du vill göra abort
– du är gravid
– du har frågor om ditt könsorgan
– du har frågor om sexuell lust
– du är homosexuell, bisexuell och vill träffa andra
– du är trans eller undrar över din könsidentitet

Vårdkartan hittar du HÄR.