Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss. Har du infektionssymtom ring oss först för rådgivning, vid behov kommer du få en bokad tid i särskilt avskilda lokaler. Vi har också infört videobesök för dig som kan genomföra ditt besök vid video, kontakta oss för mer information. Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Vid uteblivet besök utgår en avgift. Vid BVC-besök ber vi att syskon stannar hemma för att minska risken för smitta. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

Provtagning coronavirus:

För mer information och bokning av tider för både pågående infektion och antikroppar – se denna sida. Observera att vi tyvärr inte kan erbjuda fler PCR tider än de som går att boka via webbtidbokningen. Det läggs ut nya tider två dagar framåt fortlöpande. Vi ber er att inte ringa för bokning av PCR provtagning, vi har inga andra tider att erbjuda och hinner inte ta alla samtal. Provtagning av barn bokas dock via telefon i mån av lediga tider.

COVID-vaccin:
Vi inleder vecka 3 vaccination av personer i fas 1. Detta innebär dig med hemtjänst, hemsjukvård och du som bor med dessa personer. Du som är inskriven i hemsjukvården kommer få ditt vaccin av hemsjukvårdens sjuksköterska i hemmet, det gäller även den du bor med. Du som har hemtjänstinsatser kan från vecka 3 boka tid. Observera att det är begränsat med tillgång på vaccin, vi erbjuder så många tider vi kan.
Fas 2 inleds mitten av februari, det gäller dig som är över 70 år eller har insatser enligt LSS. I nuläget kan vi inte boka in dig då vi inte har uppgifter om hur mycket vaccin vi får tillgång till. För att inte överbelasta våra telefonlinjer ber vi vänligen dig som inte tillhör Fas 1 att inte ringa oss i detta skede. Vi informerar så fort vi vet mer på hemsidan. OBS Vi tillhandahåller bara vaccination till våra listade patienter.

BVC Hängpilsgatan

IMG_8168x_smlVi har fokus på ditt barns hälsa!

Detta gör vi på BVC

Kontroller av barnets hälsa mellan 0-6 år enligt de riktlinjer som fastställs i Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.

Vi ger också stöd och råd kring:
– Föräldraskapet och amningen
– Barnets mat och näringsintag
– Hembesök hos nyfödda
– Föräldrautbildning i grupp
– Visning av BVC för blivande föräldrar

Tidbokning och information

Öppettider: Vardagar 8-16.30
Adress: Hängpilsgatan 3, 426 77 V Frölunda (entréplan)

Telefon BVC: 031-29 51 50
Fler kontaktsätt

Observera att BVC Hängpilsgatan är för dig/ditt barn som är listad på Wästerläkarna (Hängpilsgatan). Om du är listad på Wästerläkarna Redegatan klicka här för information om BVC.

För barn är alla besök gratis. Tänk på att vi vill undvika smitta på BVC, om ditt barn är sjukt är vi tacksamma om ni ringer och rådgör med oss innan ni kommer.

Föräldrastöd

Göteborg stad har en bra hemsida med information om Föräldrastöd. Där kan du läsa mer om till exempel föräldraträffar, mötesplatser och familjerådgivning.

Vaccinationer:

Vi erbjuder alla barn vaccination enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet:
Vid 6 veckor och 3 månader ges vaccin mot rotavirus.
Vid 3, 5 och 12 månader ges vaccin mot polio, stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B och Haemofilus typ b samt vaccin mot pneumokocker som finns i separat spruta, det blir alltså två stick vid varje tillfälle, vi ger dem samtidigt en i varje lår, så känns det som ett stick.
Vid 18 månader får barnen vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Vid 5-6 år vaccin mot polio stelkramp, difteri och kikhosta

Förutom ovanstående vaccinationer inom barnhälsovårdens program erbjuder vi också följande vaccineringar mot avgift.
– Vattkoppor (tidigast start vid 9 månader) = 600 kr/dos, 2 doser

Kontakta oss för mer information. Om ni ska resa utomlands kan vissa vaccinationer tidigareläggas något, ring och rådgör innan ni bokar er resa.

Väntar du barn inom kort?

Kontakta oss gärna för mer information. Meddela oss snarast efter födseln. Vi ansvarar för de barn som är listade hos Wästerläkarna Hängpilsgatan. Nyfödda/nyinflyttade listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden.

Föräldragrupper

Syftet med dessa träffar är att föräldrar med barn i samma ålder skall
få möjlighet att träffas och lära känna varandra. Man kan utbyta erfarenheter som nyblivna föräldrar. BVC-personalen bidrar med sina olika kunskaper. Träffarna äger rum regelbundet och information om tider och plats ges till alla som anmäler sig.

Byte av BVC

Många vill lista sig på Wästerläkarna BVC och det är vi förstås glada över. Om du bor utanför vårt närhetsområde så ber vi dig tänka på att vi samarbetar med de förskolor och den öppna förskola som ligger inom vårt område, vi har inte möjlighet att erbjuda samarbete med förskolor som ligger längre bort. När barnen börjar i förskola kan detta vara viktigt. Vi kan heller inte erbjuda hembesök till familjer som bor utanför vårt område.
Klicka här för mer information om listning.

Om du vill byta från annan BVC till Wästerläkarna behöver barnets journal översändas.
Ring den förra BVC:n och be dem skicka journalen med internpost eller REK till oss.

När ska barnen komma till BVC?

Vid samtliga besök görs rutinkontroll av längd, vikt och barnets fysiska och mentala utvecklingsnivå.

Ålder Besök på BVC
0-1 mån Sjuksköterskebesök varje vecka (varav ett hembesök)
1-2 mån Sjuksköterskebesök varannan vecka (läkare är med vid 1 mån)
2-6 mån Sjuksköterskebesök varje månad (läkare är med vid 6 mån)
6-12 mån Sjuksköterskebesök varannan månad (läkare är med vid 12 mån)
18 mån Sjuksköterskebesök
2,5 år Sjuksköterskebesök med språktest
3 år Teambesök med läkare och sjuksköterska
4 år Sjuksköterskebesök med syntest
5,5 – 6 år Avslutande besök inför skolstart

När barnet börjar skolan sänds journalen till skolsköterskan.

Här jobbar:
Terese Samuelsson, BVC/distriktssköterska
Sarah Ljunge, BVC/distriktssköterska
Frida Ahlfors, specialist i allmänmedicin
Anna Vater, specialist i allmänmedicin
Lotta von Koch, specialist i allmänmedicin.

Några gånger per termin har vi också specialistläkarmottagning med barnläkare Maria Lorek från Barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Frölunda.

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet!