Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss. Har du infektionssymtom ring oss för bokning till separat lokal eller kanske videobesök. Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

Provtagning coronavirus:

För mer information och bokning av tider för både pågående infektion och antikroppar – se denna sida. Vi kan tyvärr inte kan erbjuda fler PCR tider än de som syns via webbtidbokningen, nya tider läggs ut två dagar framåt fortlöpande. Vi är tacksamma om du bokar på nätet istället för at ringa då vi är hårt belastade i telefon. Provtagning av barn under 6 år bokas dock via telefon i mån av lediga tider.

Information om vaccination mot COVID-19 – vi startar inte fler vaccinationer av fas 4 from 2021-05-27:
Wästerläkarna kommer från och med nu inte att ge ytterligare dos 1 till allmänheten – det innebär att du får vända dig till någon av regionens upphandlade vaccinationsmottagningar. Du behöver inte lista dig på den mottagning du vaccineras på. Se denna sida hos VGR för fler mottagningar. För dig som fått besked att du inte får vaccinera dig hos upphandlad vaccinatör kontakta oss. 

För information kring vaccination och bokning se mer info på denna sida.

BVC Hängpilsgatan

IMG_8168x_smlVi har fokus på ditt barns hälsa!

Detta gör vi på BVC

Kontroller av barnets hälsa mellan 0-6 år enligt de riktlinjer som fastställs i Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.

Vi ger också stöd och råd kring:
– Föräldraskapet och amningen
– Barnets mat och näringsintag
– Hembesök hos nyfödda
– Föräldrautbildning i grupp
– Visning av BVC för blivande föräldrar

Tidbokning och information

Öppettider: Vardagar 8-16.30
Adress: Hängpilsgatan 3, 426 77 V Frölunda (entréplan)

Telefon BVC: 031-29 51 50
Fler kontaktsätt

Observera att BVC Hängpilsgatan är för dig/ditt barn som är listad på Wästerläkarna (Hängpilsgatan). Om du är listad på Wästerläkarna Redegatan klicka här för information om BVC.

För barn är alla besök gratis. Tänk på att vi vill undvika smitta på BVC, om ditt barn är sjukt är vi tacksamma om ni ringer och rådgör med oss innan ni kommer.

Föräldrastöd

Göteborg stad har en bra hemsida med information om Föräldrastöd. Där kan du läsa mer om till exempel föräldraträffar, mötesplatser och familjerådgivning.

Vaccinationer:

Vi erbjuder alla barn vaccination enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet:
Vid 6 veckor och 3 månader ges vaccin mot rotavirus.
Vid 3, 5 och 12 månader ges vaccin mot polio, stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B och Haemofilus typ b samt vaccin mot pneumokocker som finns i separat spruta, det blir alltså två stick vid varje tillfälle, vi ger dem samtidigt en i varje lår, så känns det som ett stick.
Vid 18 månader får barnen vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Vid 5-6 år vaccin mot polio stelkramp, difteri och kikhosta

Förutom ovanstående vaccinationer inom barnhälsovårdens program erbjuder vi också följande vaccineringar mot avgift.
– Vattkoppor (tidigast start vid 9 månader) = 600 kr/dos, 2 doser

Kontakta oss för mer information. Om ni ska resa utomlands kan vissa vaccinationer tidigareläggas något, ring och rådgör innan ni bokar er resa.

Väntar du barn inom kort?

Kontakta oss gärna för mer information. Meddela oss snarast efter födseln. Vi ansvarar för de barn som är listade hos Wästerläkarna Hängpilsgatan. Nyfödda/nyinflyttade listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden.

Föräldragrupper

Syftet med dessa träffar är att föräldrar med barn i samma ålder skall
få möjlighet att träffas och lära känna varandra. Man kan utbyta erfarenheter som nyblivna föräldrar. BVC-personalen bidrar med sina olika kunskaper. Träffarna äger rum regelbundet och information om tider och plats ges till alla som anmäler sig.

Byte av BVC

Många vill lista sig på Wästerläkarna BVC och det är vi förstås glada över. Om du bor utanför vårt närhetsområde så ber vi dig tänka på att vi samarbetar med de förskolor och den öppna förskola som ligger inom vårt område, vi har inte möjlighet att erbjuda samarbete med förskolor som ligger längre bort. När barnen börjar i förskola kan detta vara viktigt. Vi kan heller inte erbjuda hembesök till familjer som bor utanför vårt område.
Klicka här för mer information om listning.

Om du vill byta från annan BVC till Wästerläkarna behöver barnets journal översändas.
Ring den förra BVC:n och be dem skicka journalen med internpost eller REK till oss.

När ska barnen komma till BVC?

Vid samtliga besök görs rutinkontroll av längd, vikt och barnets fysiska och mentala utvecklingsnivå.

Ålder Besök på BVC
0-1 mån Sjuksköterskebesök varje vecka (varav ett hembesök)
1-2 mån Sjuksköterskebesök varannan vecka (läkare är med vid 1 mån)
2-6 mån Sjuksköterskebesök varje månad (läkare är med vid 6 mån)
6-12 mån Sjuksköterskebesök varannan månad (läkare är med vid 12 mån)
18 mån Sjuksköterskebesök
2,5 år Sjuksköterskebesök med språktest
3 år Teambesök med läkare och sjuksköterska
4 år Sjuksköterskebesök med syntest
5,5 – 6 år Avslutande besök inför skolstart

När barnet börjar skolan sänds journalen till skolsköterskan.

Här jobbar:
Terese Samuelsson, BVC/distriktssköterska
Sarah Ljunge, BVC/distriktssköterska
Frida Ahlfors, specialist i allmänmedicin
Anna Vater, specialist i allmänmedicin
Lotta von Koch, specialist i allmänmedicin.

Några gånger per termin har vi också specialistläkarmottagning med barnläkare Maria Lorek från Barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Frölunda.

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet!