Om oss

Om Wästerläkarna

Vi på Wästerläkarna har varit verksamma i Västra Göteborg sedan 1994. Företaget ägs och drivs av tre läkare som alla arbetar i verksamheten. Företaget bedriver primärvård och rehab inom vårdval Västra Götalandsregionen.

2017 öppnade vi ytterligare en vårdcentral och en rehabenhet.

Vi är en “platt” organisation och ett starkt team. Wästerläkarna växer så det knakar och vi har mer än 26 000 listade patienter.

”Bra vård när du behöver det!”

Vi vill att du ska känna dig välkommen och väl omhändertagen hos oss.
Vi är ett starkt team och alla som arbetar på Wästerläkarna brinner för att du ska få god vård och bra bemötande.

Wästerläkarna växer så det knakar!

Vi har i dagsläget ca 140 anställda. 

listade patienter
0 +
anställda
0

HBTQ-diplomering

Wästerläkarna är HBTQ-diplomerade sedan november 2016. Personalen har deltagit i Västra Götalandsregionens utbildningsprogram för ett hbtq-kompetent bemötande.

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter och hälsosituation samt färdigheter för att kunna tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i arbetet.

För att upprätta vår kompetens i ämnet kommer hbtq-frågorna hållas levande på personalmöten och i nyhetsbrev. Vi har en ”hbtq-grupp” som ansvarar för fortbildningen och för att lokaler och material ska vara uppdaterade med ”hbtq-tänk”. Nyanställd personal ska gå på catch-up utbildning.