Är du nylistad hos oss och önskar träffa läkare vill vi först träffa dig på ett bokat besök för att kunna ge dig fortsatt vård på bästa sätt. Kontakta oss via telefon eller Wästerläkarna online för tidsbokning. Observera att möjligheten att söka på drop in till läkare är för våra listade patienter som varit på besök hos oss tidigare.
För mer information ang listning läs här- Listning – Wästerläkarna (wasterlakarna.se).

Dela:

Våra senaste inlägg:

Digital fakturering!

För er kännedom, efter regionens beslut avseende nya patientavgifter kan du eventuellt få en digital faktura på SMS efter kontakt med oss via telefon eller

Nya patientavgifter från 2024-04-01

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april.I Västra Götalandsregionen, VGR, betalar du samma avgifter för offentligt finansierad

Klimakteriemottagning

Vill du veta mer om klimakteriet? Se vår hemsida för information och egenvårdsråd. Önskar du vidare rådgivning, välkommen att kontakta oss på vår onlinetjänst. Klicka