Listningstak!

Wästerläkarna är först i ut Regionen med att införa listningstak. Detta för att vi ska kunna ta hand om våra redan listade patienter och kunna ge bästa möjliga vård. Wästerläkarna Redegatan har nått listningstaket och har ej möjlighet att ta emot några nylistade patienter. 
Det finns ingen möjlighet att sätta upp sig på kö utan när det frigörs utrymme går det att lista sig via 1177.

Dela:

Våra senaste inlägg:

Nya patientavgifter från 2024-04-01

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april.I Västra Götalandsregionen, VGR, betalar du samma avgifter för offentligt finansierad

Nya patientavgifter!

Från 1 april kommer patientavgifterna höjas. Det betyder bland annat att besök till läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut kommer kosta 200 kronor. Även digitala kontakter och

Klimakteriemottagning

Wästerläkarna startar klimakteriemottagning. Här kan du som är i klimakteriet få information, samt via kontakt få rådgivning, bedömning och behandling.Vill du läsa mer klicka här.

Ska du ut och resa?

Du vet väl om att vi kan hjälpa dig med resevaccinationer. För mer information läs mer här.