Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss. Har du infektionssymtom ring oss först för rådgivning, vid behov kommer du få en bokad tid i särskilt avskilda lokaler. Vi har också infört videobesök för dig som kan genomföra ditt besök vid video, kontakta oss för mer information. Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Vid uteblivet besök utgår en avgift. Vid BVC-besök ber vi att syskon stannar hemma för att minska risken för smitta. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

På denna sida hittar du mer information om corona, provtagning med mera.

Coronautbrott

Vid allmänna frågor om Covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida och hos 1177 Västra Götaland. Använd god hygien för att skydda dig och närstående, läs mer här. För information om Corona på andra språk (inklusive via telefon), läs mer här. For more information about Corona in other languages (including information by phone), read more here.

Obs! Stora förseningar på laboratoriet för svar på Covid prover. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig per telefon, då förseningen är på laboratoriet har vi inte tillgång till svar. Så fort vi får provsvaren läggs de ut på 1177 Vårdguidens e-tjänster (Journaltjänster – Journalen – Visa alla uppgifter – Provsvar (Journal – Provsvar).

Provtagning Covid-19: Du som har symtom av misstänkt Covid-19 infektion sedan minst 24 timmar och är så lindrigt sjuk att du inte behöver söka sjukvård kan nu testa dig om du har Covid-19, boka tid online här. Provtagning sker på Hängpilsgatan 3. Obs! Detta är inte ett antikroppstest som visar om du har haft sjukdomen tidigare eller är immun. Det lämpar sig därför bara för dig som har aktuella symtom. Observera att inga barn under 16 år provtas. Provet tas med en bomullspinne antingen i svalget eller näsan. Svaret kan du se inom 2-5 dagar via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Journaltjänster – Journalen – Visa alla uppgifter – Provsvar (Journal – Provsvar). Om du inte ser tider är de slut. Det läggs löpande upp nya tider för de kommande två dagarna, välkommen åter. Tänk på att följa myndigheternas råd om isolering om du har symtom. 

Provtagning Covid-19 antikroppstest: Du som vill veta om du haft Covid-19 infektion kan nu testa dig om du har antikroppar mot Covid-19. I nuläget kan vi bara ta provet till egen kostnad på 750 kr. Statens mål är att detta framöver ska bli kostnadsfritt utöver patientavgift, men så länge det inte finns regionala riktlinjer för det kan vi inte erbjuda kostnadsfri provtagning. Om du inte vill invänta eventuell billigare provtagning kan du boka tid via denna länk. Provtagning sker på Wästerläkarna Redegatan 1B. För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst två veckor, vi kommer inte släppa in dig på vårdcentralen om du har några symtom på luftvägsinfektion. Observera att inga barn under 16 år provtas. Provtagning sker via blodprov och svaret kommer du kunna se efter cirka en vecka via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Journaltjänster – Journalen – Visa alla uppgifter – Provsvar (Journal – Provsvar). Guide för att tolka svaret hittar du via denna länk. Det läggs löpande upp nya tider för de kommande veckorna. Behöver du intyg kopplat till provsvar får tid för det bokas separat och kommer kosta extra.

Information för dig som testats positivt för pågående infektion
Här finns information och förhållningsregler för dig som testats positiv för Covid-19, du är skyldig att följa dessa råd enligt smittskyddslagen. Du har också skyldighet att medverka till smittspårning enligt detta dokument.

För dig som haft en svår tid på IVA i samband med Coronainfektion eller känner stark oro i samband med coronapandemin finns information och stödmaterial på denna länk. Våld i nära relationer har tyvärr ökat nu under Coronapandemin. Är du utsatt finns mer information här om hur du kan söka stöd.