Klimakterietmottagning på Wästerläkarna

Klimakteriet är ingen sjukdom utan ett tillstånd som alla kvinnor går igenom. Det är inget som någon kvinna skall gå igenom och lida av utan man skall söka hjälp. Det finns hjälp att få beroende vad du har för besvär.

 

Vilka symtom är vanliga?

Kroppens förmåga att reglera temperatur kan försämras. Ungefär 70% av kvinnor får besvär av värmevallningar eller nattliga svettningar. Vallningarna är ofta kortvariga och pågår cirka 1-2 minuter. Det är inte ovanligt att man upplever ångest och hjärtklappning i samband med en vallningsepisod. Dessa besvär kan uppträda tidigt i klimakteriet, men blir ofta intensivare efter att mensen upphört och kan kvarstå flera år.

Minskade hormonnivåer har en tendens att minska sexlusten. Vissa upplever att det tar längre tid att få fram den sexuella tändningen och för vissa minskar förmågan att få orgasm. Andra upplever att de tänker mindre på sex. Det är inte ovanligt med samlagssmärtor delvis pga förändrad anatomi och torra slemhinnor i slidan. 

råd: lokalt östrogen, använda glidmedel, förspel

(sänkt libido, men kan också göra en mindre mottaglig för sexuell stimulans dels genom förmåga att stimulera lust dels genom att känna njutning. Vaginal torrhet kommer successivt  Östrogenbristen leder till allt mer torra slemhinnor och kan ge minskade flytningar från slidan.)

Slemhinnorna i underlivet mår bra av östrogen. Då dessa hormonnivåer sjunker ökas besvären med torrhet, sveda, irritation, klåda i underlivet. Slemhinnan som tidigare varit veckad och full av körtlar blir nu tunn, skör och mindre elastisk. Symtomen ovan kan i sig leda till smärta vid samlag. Då cellerna i urinvägarna liknar de i underlivet brukar även slemhinnan här bli påverkad av sjunkande östrogennivåer. Detta ökar risken för urinvägsinfektion, urinläckage och urinträngningar (flytta ner?).

Skriva om lokalt östrogen?

Mer än hälften av kvinnorna efter klimakteriet lider besvär med sköra slemhinnor som hänger ihop med uttalad östrogenbrist. Slemhinnan som tidigare varit veckad och full av körtlar blir nu tunn, skör och mindre elastisk. Kvinnor kan uppleva torrhet, sveda, irritation och klåda i underlivet. En del får även ont vid samlag. Sköra slemhinnor i underlivet är bestående symtom efter klimakteriet om de inte behandlas. 

Både muskler och slemhinnor omger urinorganen. Bäckenbottenmuskulaturen (runt ändtarm, slida och urinrörsmynning) håller uppe underlivsorganen. Sjunkande hormonnivåer leder så småningom till minskad muskelmassa men bidrar även till skörare slemhinna i urinvägarna. Detta tillsammans ökar risken för urinläckage, urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Man kan också drabbas av framfall och avföringsinkontinens. 

 (lokalt östrogen, bäckenbottenträning, operation)

Klimakteriet kallas också övergångsåldern, och inträffar i 50-årsåldern då hormonproduktionen från äggstockarna minskar som så småningom leder till att menstruationen helt upphör (menopaus). Detta är en naturlig process i vårt åldrande och vanligt att känna ambivalens inför. Klimakteriet pågår cirka fem till tio år före eller efter menopaus. De flesta kvinnor har i samband med detta något typ av kroppsligt eller psykologiskt besvär. Klassiska symtom som värmevallningar, svettningar, hjärtklappning och sömnproblem. Redan under förklimakteriet sjunker produktionen successivt  av kvinnliga könshormoner och det är vanligt att under denna tid få oregelbundna blödningar och PMS-liknande besvär. Ett år efter sista spontana menstruationen inträffar klimakteriet. Klimakteriesymtomen varierar individuellt och kan vara från några månader till flera år.

Ett vanligt symtom på sjunkande hormonnivåer är försämrad sömn. Ibland beror sömnbesvären även på andra symtom på klimakteriet såsom svettningar och vallningar.

Lägga in livsstilsråd för sömn någonstans? Klicka vidare härifrån?

Många kvinnor beskriver redan i ett tidigt stadium under klimakteriet att de “inte känner igen sig själva”. En del upplever intensifierade PMS-besvär såsom affektlabilitet, irritabilitet och humörsvängningar.

Psykiska besvär såsom nedstämdhet och oro/ångest är också vanligt. En del kvinnor försämras i redan pågående psykisk ohälsa, medan andra drabbas för första gången och har aldrig tidigare upplevt sådana besvär.

Led- och muskelvärk är vanliga symtom som förekommer under klimakteriet. Ofta rapporteras även stelhet och minskad rörlighet i leder.

Förändringar i hormonnivåer har även rapporterats ge besvär med huvudvärk och migrän.

Under den senare delen av kvinnans fertila period blir ofta menscykeln lite kortare, och man kan få lite stänkblödningar innan menstruationen, till följd av minskade progesteronnivåer. Tiden runt klimakteriet, när östrogenproduktionen minskat till en viss nivå, störs även ägglossningen och menstruationerna blir ofta oregelbundna, kraftiga och långdragna. Blödningarna blir allt glesare för att slutligen upphöra helt. 

Har du varit blödningsfri i mer än ett år och får en blödning från underlivet ska du alltid söka vård.

Redan tidigt i klimakteriet är det vanligt med viktuppgång och omfördelning av fett på kroppen. Framförallt är det de sjunkande nivåerna av östrogen som kan leda till att fett samlas runt magen. Många får även minskad muskelmassa. Faktorer som minskad fysisk aktivitet eller ändrade kostvanor kan också påverka denna förändring.

Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll

Det finns många olika anledningar till trötthet. Rikliga blödningar kan orsaka järnbrist som kan leda till trötthet.Trötthet kan också orsakas av hormonella rubbningar, sömnbesvär eller enbart den psykiska påfrestningen som kan upplevas under klimakteriet.