Psykologmottagning

För att få behandling hos psykolog behöver du först besöka någon av våra läkare. Läkaren skriver därefter remiss till psykolog om ni kommer fram till att det är det bästa behandlingsalternativet för dig. Psykologen tar sedan kontakt med dig via telefon eller brev.

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder som är grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. På Wästerläkarna har våra psykologer erfarenhet av olika behandlingsmetoder med tyngdpunkt på KBT (Kognitiv Beteendeterapi). KBT är en målinriktad och strukturerad behandlingsmetod. Målet är att du som patient ska få redskap att hantera tankar och känslor samt hitta nya hjälpsamma beteendestrategier och på så sätt uppnå bättre mående. Psykologisk behandling finns för många olika diagnoser och tillstånd. Vanliga behandlingsområden är depressioner, ångestillstånd och stressrelaterad problematik.

Hur går det till?

Första besöket hos psykologen är ett bedömningssamtal där du och din behandlare tillsammans formulerar problembild samt målsättning som sedan ligger till grund för fortsatt behandling. Mellan besöken är det vanligt att du får hemuppgifter som du aktivt ska arbeta med. En viktig del för behandlingseffekten är att du som patient är motiverad till att arbeta med dina svårigheter.

Kontakta din mottagning för att boka en tid eller för att få rådgivning: Wästerläkarna Hängpilsgatan eller Wästerläkarna Redegatan.

Om du vill lära dig mer rekommenderar vi följande länkar:
1177 Vårdguiden om psykiska sjukdomar och besvär.

Om du är intresserad av guidade övningar i medveten andning erbjuder Västra Götalandsregionen gratis lyssning på AntiStress.

För konkreta råd och strategier vid depression så kan du läsa denna broschyr om depression.