Diabetesmottagning

IMG_8538x_sml
Vi arbetar i team kring våra patienter med diabetes. Förutom din fasta läkare träffar du regelbundet vår specialutbildade diabetessköterska.

Vi deltar i det nationella diabetesregistret (NDR) för uppföljning av kvalitet och resultat.

Om du vill lära dig mer om diabetes rekommenderar vi följande länk:
Vårdguiden 1177 – Om diabetes typ II.