Klimakterietmottagning på Wästerläkarna

Klimakteriet är ingen sjukdom utan ett tillstånd som alla kvinnor går igenom. Det är inget som någon kvinna skall gå igenom och lida av utan man skall söka hjälp. Det finns hjälp att få beroende vad du har för besvär.

 

Vanliga frågor vid hormonbehandling

Klimakteriet är en naturlig, biologisk process under kvinnans åldrande och definieras som tiden före och efter den sista menstruationen (menopaus). Äggstockarna minskar successivt sin östrogenproduktion vilket i sin tur innebär att livmodern inte stimuleras och att menstruationen så småningom upphör. Medelåldern i Sverige för menopaus (1 år efter sista menstruationen) är 51 år.

Förklimakteriet (perimenopaus) kallas den period som föregår menopaus, och kännetecknas av oregelbundna menscykler som kan pågå flera månader upp till flera år.  Först beskrivs ofta mensen komma tätare och senare mer glest. Värmevallningar, svettningar och sömnproblem som kan upplevas under denna period är en följd av sjunkande och svängande östrogennivåer.

I samband med att menstruationen blir oregelbunden upplever de flesta kvinnor andra förändringar i kroppen. Symtom i samband med klimakteriet varierar mycket mellan olika individer.  Omkring 75% av alla kvinnor drabbas av värmevallningar och svettningar, som ofta orsakar sömnproblem, samt hjärtklappning. Har du oregelbunden menstruation och klassiska klimakteriesymtom kan du anta du är i klimakteriet. Har du regelbundna blödningar är du inte i klimakteriet.

En del besvär under klimakteriet liknar andra symtom som kan uppstå på grund av sköldkörtelsjukdom eller psykisk ohälsa. En atypisk eller komplicerad symtombild kan kräva undersökningar och provtagning för diagnos.

Vid typiska symtom hos en i övrigt friska kvinna i klimakterieålder behövs ingen provtagning. Hormonell provtagning kan övervägas av läkare om man misstänker tidigt klimakterium (<45 års ålder) eller om du har besvär utan samtidig menstruation till följd av (att du opererat bort din livmoder eller tar preventivmedel som maskerar blödningsrubbningar).

Efter ungefär fem år efter din sista menstruation har kroppens östrogenproduktion minskat till en jämn och mycket låg nivå, vilket betecknar slutet på klimakteriet. Hur länge klimakteriebesvären består är dock individuellt. För vissa kvinnor hänger en del symtom kvar efter att klimakteriet är över.