Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss. Har du infektionssymtom ring oss först för rådgivning, vid behov kommer du få en bokad tid i särskilt avskilda lokaler. Vi har också infört videobesök för dig som kan genomföra ditt besök vid video, kontakta oss för mer information. Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Vid uteblivet besök utgår en avgift. Vid BVC-besök ber vi att syskon stannar hemma för att minska risken för smitta. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

På denna sida hittar du mer information om corona, provtagning med mera.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är vanligt förekommande och har långtgående konsekvenser för hälsan. Wästerläkarna har därför antagit en handlingsplan för att rutinmässigt fråga patienter om våld.

Vi vet idag att det finns ett starkt samband mellan tidigare våldserfarenheter och en senare ohälsa som vuxen. Vi vill fånga upp, erbjuda stöd och hjälp till vuxna som utövar våld, barn och vuxna som utsätts för våld och barn som upplevt våld i familjen.

Därför kan Du få frågor om våld i nära relationer när Du söker för bland annat psykisk ohälsa, värk eller skador.

I Coronatider vet vi att många är extra utsatta och man har sett att våldet inom familjerna har ökat.

Vi på Wästerläkarna arbetar aktivt med att motverka våld i nära relationer. Det finns hjälp att få!

Är eller har Du varit utsatt för våld är Du välkommen att ringa oss för stöd och hjälp vidare.

Du kan också hitta hjälp via:

www.goteborg.se/valdochhot

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-for-vald-i-nara-relationer/

https://kvinnofridslinjen.se/sv/