Klimakterietmottagning på Wästerläkarna

Klimakteriet är ingen sjukdom utan ett tillstånd som alla kvinnor går igenom. Det är inget som någon kvinna skall gå igenom och lida av utan man skall söka hjälp. Det finns hjälp att få beroende vad du har för besvär.

 

Går det att få någon behandling mot klimakteriet?

 

Det går ej att förhindra eller förskjuta klimakteriet, men det går ofta att mildra besvären för ett bättre mående, en ökad blödningskontroll och förhoppningsvis en högre livskvalitet. Behandlingen består av en tillförsel av de hormoner vars produktion sjunker under klimakteriet. Hormonet östrogen tillförs kontinuerligt, antingen i form av tabletter eller via huden. Progesteron, eller dess syntetiska motsvarighet gestagen, ges antingen cyklist eller dagligen beroende på hur det naturliga blödningsmönstret ser ut.

Tillförselna av hormoner brukar stabilisera måendet och behöver ofta ges under vanligtvis ett par år. Efter genomgånget klimakterie när kroppens egna hormonproduktion stabiliserats kan behandlingen avslutas.

Vad finns det för behandling för att lindra klimakteriebesvär?

Fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor, rökfrihet samt begränsning av alkohol rekommenderas för att minska besvärliga symtom. Man kan även prova att minska stress samt intag av kaffe, te, starka kryddor kan förvärra/utösa vallningar. Är detta inte tillräckligt eller om symtomen sänker livskvaliteten kan medicinsk behandling erbjudas.  MHT är den mest effektiva behandling och förbättrar livskvaliteten samt har fler positiva hälsoeffekter.

Vad kan jag göra själv?

Hur du upplever klimakteriet är individuellt och faktorer som livsstil och ärftlighet har betydelse. Genom sunda levnadsvanor kan du öka välbefinnandet och lättare påverka din egen situation. 

Träning
Träning rekommenderas som förstahandsåtgärd. Träning som ger störst effekt är hög intensitet alternativt tung belastning vid styrketräning. 

Det är oklart varför träning är bra mot värmevallningar och svettningar. Hypotesen är dock en kombination av faktorer som; normaliserad temperaturreglering, förbättrad stresshantering, bättre tolerans för och minskade besvär av värmevallningar och svettning genom ökat välbefinnande, samt förbättrad livskvalitet.

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka.

Kost
Samtidigt bör livsstilsvanor om motion, kost, stress och sömn beröras, liksom samtal om alkohol och rökning. Ett praktiskt hjälpmedel för motivation till hälsosam livsstil med ökad fysisk aktivitet är fysisk aktivitet på recept.

Läs här vad du kan göra själv via 1177.

Levnadsvanor och klimakteriet (socialstyrelsen.se)