Klimakterietmottagning startar på Wästerläkarna

Klimakteriet är ingen sjukdom utan ett tillstånd som alla kvinnor går igenom. Det är inget som någon kvinna skall gå igenom och lida av utan man skall söka hjälp. Det finns hjälp att få beroende vad du har för besvär.

 

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet kallas också övergångsåldern, och inträffar i 50-årsåldern då hormonproduktionen från äggstockarna minskar som så småningom leder till att menstruationen helt upphör (menopaus). Detta är en naturlig process i vårt åldrande och vanligt att känna ambivalens inför.

När inträffar klimakteriet?

Klimakteriet inträffar vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder, men det varierar mellan individer och beror på en kombination av livsstil och genetik. Klimakteriet pågår cirka fem till tio år före eller efter menopaus.

Hur påverkar klimakteriet kroppen?

Östrogen och progesteron påverkar flera olika slags vävnader och organ vilket kan medföra förändringar och påverkan på många områden från kroppen, både psykiskt och fysiskt.

De flesta kvinnor har i samband med detta något typ av kroppsligt eller psykologiskt besvär. Klassiska symtom som värmevallningar, svettningar, hjärtklappning och sömnproblem. Redan under förklimakteriet sjunker produktionen successivt  av kvinnliga könshormoner och det är vanligt att under denna tid få oregelbundna blödningar och PMS-liknande besvär. Ett år efter sista spontana menstruationen inträffar klimakteriet. Klimakteriesymptomen varierar individuellt och kan vara från några månader till flera år.

IMG_3844

Går det att få någon behandling mot klimakteriebesvär?

Det går ej att förhindra eller förskjuta klimakteriet, men det går ofta att mildra besvären för ett bättre mående, en ökad blödningskontroll och förhoppningsvis en högre livskvalitet. Behandlingen består av en tillförsel av de hormoner vars produktion sjunker under klimakteriet. Hormonet östrogen tillförs kontinuerligt, antingen i form av tabletter eller via huden. Progesteron, eller dess syntetiska motsvarighet gestagen, ges antingen cyklist eller dagligen beroende på hur det naturliga blödningsmönstret ser ut.

Tillförselna av hormoner brukar stabilisera måendet och behöver ofta ges under vanligtvis ett par år. Efter genomgånget klimakterie när kroppens egna hormonproduktion stabiliserats kan behandlingen avslutas

Jag önskar rådgivning och bedömning

Här kan du få individanpassad rådgivning, bedömning, behandling och uppföljning samt triagering inför läkarbesök via vår online tjänst.