Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss. Har du infektionssymtom ring oss först för rådgivning, vid behov kommer du få en bokad tid i särskilt avskilda lokaler. Vi har också infört videobesök för dig som kan genomföra ditt besök vid video, kontakta oss för mer information. Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Vid uteblivet besök utgår en avgift. Vid BVC-besök ber vi att syskon stannar hemma för att minska risken för smitta. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

Provtagning coronavirus:

För mer information och bokning av tider för både pågående infektion och antikroppar – se denna sida.

Årets influensa – bokning:

Årets influensavaccination drar nu igång. Mer information och webbokning får du – se denna sida.

Tolkning av svar på Covid19-antikroppstest

Om provet är positivt (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva) talar det för att du haft Covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående Covid-19 infektion.

Om provet är negativt (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa) talar det emot att du haft Covid-19 infektion men det kan även bero på för tidigt taget prov alternativt att du haft infektionen men inte bildat antikroppar i den mängd att det gått att mäta dem.

Ibland blir provet osäkert och laboratoriet kommer då köra om det. Blir även det svaret osäkert kan man behöva ta provet igen efter 2 veckor.

Det är viktigt att vara medveten om att det ännu  finns begränsad information om hur många som bildar antikroppar, huruvida genomgången infektion ger skydd mot ny infektion och hur länge skyddet i så fall håller i samt om det finns risk att få COVID19 fler gånger.

Det är därför mycket viktigt att du även om du får besked om att du haft infektionen fortsätter följa Folhälsomyndighetens råd.  

Om du får ett negativt svar, betyder det inte att du inte är smittsam även om du inte har aktuella symtom. Testet påvisar bara infektion som funnits tidigare, inte pågående infektion.