Drop in till sjuksköterska- Hängpilsgatan

Från måndag den 23 januari är du välkommen att söka till sjuksköterska på drop in, måndag – fredag kl 08-11.00.
(OBS gäller endast listade på Hängpilsgatan.)

Drop in-mottagningen till sjuksköterska är till för dig med ett enklare besvär. Du kommer hit med exempelvis utslag, för blodtryckskontroll eller för att testa dig för könssjukdomar. Se listan nedan vilka besvär som passar att söka för.

På grund av pågående pandemi kan du inte söka drop in med luftvägssymtom eller oklar feber. 

Du kan söka för:

  • Vaxpropp
  • Sår, inte kroniska
  • Utslag/insektsbett
  • Blodtryckskontroll
  • Oro för könssjukdom
  • Misstänkt urinvägsinfektion hos kvinnor (upp till 60 års ålder)
  • Vaccination ( ej covid- 19 vaccination)

Dela:

Våra senaste inlägg:

Från den 1/1 2023 ny jourcentral

Från den 1 januari 2023 tillhör Wästerläkarna Hängpilsgatan och Redegatan en ny jourcentral. Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästkommande

Uppdaterat vaccin Covid-19

Från den 7/10 ger vi det uppdaterade vaccinet från Pfizer (BA 4/5) till alla som kommer för vaccination mot Covid-19.

Tillfälligt listningsstopp!

Wästerläkarna Hängpilsgatan och Wästerläkarna Redegatan har listningsstopp från 1/7 och som längst till 31/12-2022. Listningsstopp omfattar inte:• inflyttade personer som tillhör vårdcentralens geografiska område och