Drop in till sjuksköterska- Hängpilsgatan

Från måndag den 23 januari är du välkommen att söka till sjuksköterska på drop in, måndag – fredag kl 08-11.00.
(OBS gäller endast listade på Hängpilsgatan.)

Drop in-mottagningen till sjuksköterska är till för dig med ett enklare besvär. Du kommer hit med exempelvis utslag, för blodtryckskontroll eller för att testa dig för könssjukdomar. Se listan nedan vilka besvär som passar att söka för.

På grund av pågående pandemi kan du inte söka drop in med luftvägssymtom eller oklar feber. 

Du kan söka för:

  • Vaxpropp
  • Sår, inte kroniska
  • Utslag/insektsbett
  • Blodtryckskontroll
  • Oro för könssjukdom
  • Misstänkt urinvägsinfektion hos kvinnor (upp till 60 års ålder)
  • Vaccination ( ej covid- 19 vaccination)

Dela:

Våra senaste inlägg:

Digital fakturering!

För er kännedom, efter regionens beslut avseende nya patientavgifter kan du eventuellt få en digital faktura på SMS efter kontakt med oss via telefon eller

Nya patientavgifter från 2024-04-01

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april.I Västra Götalandsregionen, VGR, betalar du samma avgifter för offentligt finansierad

Klimakteriemottagning

Vill du veta mer om klimakteriet? Se vår hemsida för information och egenvårdsråd. Önskar du vidare rådgivning, välkommen att kontakta oss på vår onlinetjänst. Klicka