Kontaktuppgifter Wästerläkarna Rehab

Wästerläkarna Rehab
Redegatan 1B
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 96
Fax 031-29 90 97
Öppettid: 08-17 (för telefontid se nedan)
Telefontid: Mån-Fre 08-16
Besökstid: Endast förbokade besök.
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (säker kommunikation)
E-post övriga ärenden: rehab@wasterlakarna.se
Ansvarig chef: Henrik von Sydow, för kontakt – se Synpunkter.

Ta dig hit:

Kommer du med bil är lättaste infarten från Redegatan mittemot engelska skolan. Följ skylten besökande P uppför backen. När du har parkerat följ vägen som går längs med huskroppen in mot hörnet. Där finns ingången till mottagningen. Har du handikapptillstånd följ vägen längs huskroppen till handikapplatser som finns i direkt anslutning till ingången.
Kommer du gående eller med kollektivtrafik kan du också gå in från korsningen Fågelvägen/Torgny Segerstedsgatan. Ingång är då i glastrapphuset i hörnet. (obs att denna väg har trappor).