Wästerläkarna Rehab

Vår rehabenhet bedriver fysioterapi och arbetsterapi för personer i alla åldersgrupper, både på individnivå och i grupp. Vi har gedigen erfarenhet av bedömning och behandling av skador och besvär i rörelseapparaten och dess stödjeorgan, inom ortopedi, neurologi, idrottsmedicin, med långvariga smärttillstånd och stress.

Vi är fem fysioterapeuter, en arbetsterapeut samt en administratör på enheten. Vi sitter i anslutning till vårdcentralen Wästerläkarna Redegatan och vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor och läkare på enheten.

Vi har vidareutbildning ibland annat MDT (McKenzie), OMI (Ortopedisk Medicin International), MTT (Medicinsk Träningsterapi), akupunktur, idrottsskador, stresshantering och handrehabilitering.

Vi kan hjälpa dig med:
Utprovning och förskrivning av små och stora hjälpmedel
Utprovning och tillverkning av ortoser
Artros- och KOL-skola
Bedömning och behandling av torticollis och skallasymmetri
Motorisk bedömning för barn och ungdomar
Anpassad fysisk träning
Rehabträning efter akut skada och överbelastningsskador
Postoperativ rehabilitering

Om du inte har möjlighet att komma till vår mottagning, kontakta oss så bokar vi in ett hembesök vid behov.

Ett besök på Wästerläkarna Rehab kostar 100 kr, men för dig under 20 år och över 85 år är det gratis. Högkostnadsskydd gäller. Du behöver inte lista dig på mottagningen för att få hjälp. Västra Götalandsregionen har mer detaljerad information om hur “Vårdval Rehab” fungerar om du vill läsa mer.

Välkommen!