Kontaktuppgifter Wästerläkarna Redegatan

Wästerläkarna Redegatan
Redegatan 1B
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 95 (Växel)
Fax 031-29 90 97
Öppettid: 08-17 (för drop-in- och telefontid se högerspalt)
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (säker kommunikation)
E-post övriga ärenden: redegatan@wasterlakarna.se
Ansvarig chef: Henrik von Sydow, för kontakt – se Synpunkter.

Wästerläkarna Redegatan BVC
Redegatan 1C – Obs egen ingång för BVC
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 95 (Växel)
Fax 031-29 90 97
Öppettid: Enbart bokade besök
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (säker kommunikation)
E-post övriga ärenden: bvc@wasterlakarna.se
Ansvarig chef: Henrik von Sydow, för kontakt – se Synpunkter.

Ta dig hit:

Kommer du med bil är lättaste infarten från Redegatan mittemot engelska skolan. Följ skylten besökande P uppför backen. När du har parkerat följ vägen som går längs med huskroppen in mot hörnet. Där finns ingången till mottagningen. Har du handikapptillstånd följ vägen längs huskroppen till handikapplatser som finns i direkt anslutning till ingången. Flexlinjen stannar utanför (mötesplatsnummer 1139).

Kommer du gående eller med kollektivtrafik kan du också gå in från korsningen Fågelvägen/Torgny Segerstedsgatan. Ingång är då i glastrapphuset i hörnet. (obs att denna väg har trappor).

När vi har stängt
Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästa vardag – sök Alléjouren, men det är bättre att vända sig till oss för att få kontinuitet och uppföljning.