Patientavgifter

Vi följer Västra Götalandsregionens regler och tariffer för alla besök.

Följande exempel på avgifter gäller listade patienter:
Läkare: 100 kr
Sköterska: 50 kr
Psykolog: 50 kr

Fysioterapeut: 100 kr (ingen listning krävs)
Arbetsterapeut: 100 kr (ingen listning krävs)

Intyg följer också Västra Götalandsregionens prislistor.

För en mer utförlig lista, klicka här.