HBTQ-diplomering

Wästerläkarna är HBTQ-diplomerade sedan november 2016. Personalen har deltagit i Västra Götalandsregionens utbildningsprogram för ett hbtq-kompetent bemötande.

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter och hälsosituation samt färdigheter för att kunna tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i arbetet.

För att upprätta vår kompetens i ämnet kommer hbtq-frågorna hållas levande på personalmöten och i nyhetsbrev. Vi har en ”hbtq-grupp” som ansvarar för fortbildningen och för att lokaler och material ska vara uppdaterade med ”hbtq-tänk”. Nyanställd personal ska gå på catch-up utbildning.

För att läsa mer om diplomeringen, klicka på bilden med länk nedan.
Banner_hbtq-diplomerad_verksamhet_214x76_150420_MKL