Angående Coronavirusutbrottet:

Vi har öppet som vanligt men har infört kontroller vid entréerna för att undvika smittspridning på mottagningarna, ingen med luftvägssymtom eller oklar feber blir insläppt. Du som söker för andra åkommor kan känna dig trygg med att komma till oss.

Har du infektionssymtom ring oss först för rådgivning, vid behov kommer du få en bokad tid i särskilt avskilda lokaler.

Vi har också infört videobesök för dig som kan genomföra ditt besök vid video, kontakta oss för mer information.  

Tänk på att avboka ditt besök vid minsta infektionssymtom. Vid uteblivet besök utgår en avgift.

Vid BVC-besök ber vi att syskon stannar hemma för att minska risken för smitta. Undvik att ta med medföljare på besök om det inte är strikt nödvändigt.

Vid allmänna frågor om Covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida och hos 1177 Västra Götaland. Använd god hygien för att skydda dig och närstående, läs mer här.

Här finns information och förhållningsregler för dig som testats positiv för Covid-19.

Provtagning Covid-19: Du som har symtom av misstänkt Covid-19 infektion och är så lindrigt sjuk att du inte behöver söka sjukvård kan nu testa dig om du har Covid-19, boka tid online här. Provtagning sker på Hängpilsgatan 3. Obs! Detta är inte ett antikroppstest som visar om du har haft sjukdomen tidigare eller är immun. Det lämpar sig därför bara för dig som har aktuella symtom. Vi provtar inte barn. Om du inte ser tider är de slut. Det läggs löpande upp nya tider för de kommande två dagarna. Välkommen åter. Tänk på att följa myndigheternas råd om isolering om du har symtom. 

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Wästerläkarna AB och Wästerläkarna Rehab AB
Hängpilsgatan 3
426 77 Västra Frölunda
Telefon 031-29 90 70
E-post: chef@wasterlakarna.se

Basfakta

Totalt fler än 17 000 listade patienter, januari 2018.
Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

Personal

Ca 87 anställda 65 kvinnor och 22 män, motsvarande ca 59 heltidstjänster, dec 2018
Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2018: 3,54 % (varav kvinnor 3,52 och män 3,59)(antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Wästerläkarna AB och Wästerläkarna Rehab AB.
Ägare: Frida Ahlfors, Fredrik Merck och Henrik von Sydow.

Kvalitet

Vi driver två godkända vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen, en på Hängpilsgatan och en på Redegatan. Vi driver också en Rehabmottagning inom Vårdval Rehab. Västra Götalandsregionen gör årlig revision av vår verksamhet.
Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen.
Vi är miljöcertifierade enligt Västra Götalandsregionens kriterier.
Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Svedem, Nationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret.
För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.