Nya patientavgifter från 2024-04-01

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april.
I Västra Götalandsregionen, VGR, betalar du samma avgifter för offentligt finansierad vård oavsett vårdgivare, vårdgivaren behåller inte avgiften utan den går till VGR.  De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende på vilket sätt du möter vården. 
Mer information hittar ni på 1177.

Eventuell faktura kommer att skickas via SMS efter kontakt via telefon eller digitalt.


Besök på mottagningen:

 • Läkare och rehab: 200 kr  
 • Övrig personal 50 kr

Digitalt videobesök:

 • Med läkare och rehab: 200 kr  
 • Övrig personal 50 kr

Telefonkontakt – där medicinsk bedömning görs

 • Läkare och rehab: 160 kr   
 • Övrig personal 40 kr

Skriftlig digital kontakt – där medicinsk bedömning görs

 • Läkare och rehab: 160 kr   
 • Övrig personal 40 kr

Hembesök:

 • Läkare och rehab: 300 kr   
 • Övrig personal 150 kr

Gruppbesök:

 • Samtlig personal: 50 kr

Frikortsgräns:

 • 1 400 kr

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år är fortsatt avgiftsfri.
Avgiftsfriheten för sjuksköterskebesök för patienter 65 år och äldre har tagits bort.

Dela:

Våra senaste inlägg:

Digital fakturering!

För er kännedom, efter regionens beslut avseende nya patientavgifter kan du eventuellt få en digital faktura på SMS efter kontakt med oss via telefon eller

Klimakteriemottagning

Vill du veta mer om klimakteriet? Se vår hemsida för information och egenvårdsråd. Önskar du vidare rådgivning, välkommen att kontakta oss på vår onlinetjänst. Klicka

Listningstak!

Wästerläkarna är först i ut Regionen med att införa listningstak. Detta för att vi ska kunna ta hand om våra redan listade patienter och kunna