Synpunkter

Synpunkter

Är du intresserad av vår verksamhet i stort eller vill lämna synpunkter är du välkommen att maila chef@wasterlakarna.se.

Gäller det patientärende kontakta oss i första hand via telefon 031-29 90 70, eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation).