Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Wästerläkarna AB och Wästerläkarna Rehab AB
Hängpilsgatan 3
426 77 Västra Frölunda
Telefon 031-29 90 70
E-post: chef@wasterlakarna.se

Basfakta

Totalt fler än 17 000 listade patienter, januari 2018.
Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

Personal

Ca 67 anställda 52 kvinnor och 15 män, motsvarande ca 44 heltidstjänster, aug 2017
Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2017: 3,9 % (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Wästerläkarna AB och Wästerläkarna Rehab AB.
Ägare: Frida Ahlfors, Fredrik Merck och Henrik von Sydow.

Kvalitet

Vi driver två godkända vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen en på Hängpilsgatan och en på Redegatan. Vi driver också en Rehabmottagning inom Vårdval Rehab. Västra Götalandsregionen gör årlig revision av vår verksamhet.
Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen.
Vi är miljöcertifierade enligt Västra Götalandsregionens kriterier.
Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Svedem, Nationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret.
För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.