Kontaktrehab

Kontakt

Wästerläkarna Rehab
Redegatan 1B
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 96
Fax 031-29 90 97
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation)
E-post övriga ärenden: rehab@wasterlakarna.se

Ta dig hit:

Kommer du med bil är lättaste infarten från Redegatan mittemot engelska skolan. Följ skylten besökande P uppför backen. När du har parkerat följ vägen som går längs med huskroppen in mot hörnet. Där finns ingången till mottagningen. Har du handikapptillstånd följ vägen längs huskroppen till handikappplatser som finns i direkt anslutning till ingången.
Kommer du gående eller med kollektivtrafik kan du också gå in från korsningen Fågelvägen/Torgny segerstedsgatan. Ingång är då i glastrapphuset i hörnet. (obs att denna väg har trappor).