Kontakt

Kontakt

Wästerläkarna Vårdcentral
Äldrevårdcentral 70+
Hängpilsgatan 3 Hängpilsgatan 7
426 77 Västra Frölunda 426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 70 Tel 031-29 69 70
Fax 031-29 79 05 Fax 031-29 71 70
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation)
E-post övriga ärenden: kontakt@wasterlakarna.se
Wästerläkarna BVC
Ewa’s Fotklinik
Hängpilsgatan 3 Hängpilsgatan 7
426 77 Västra Frölunda 426 77 Västra Frölunda
tel 031-29 51 50 Tel 0705-38 85 36
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation)
E-post övriga ärenden: bvc@wasterlakarna.se
Ta dig hit


Med spårvagn: 11, hållplats Tranered.
Med buss: 91, hållplats Krokebacksgatan eller Käringberget.
Flexlinjen stannar vid Hängpilsgatan 7, alldeles vid 70+ och nära vårdcentralen.
Det finns gott om parkeringsplatser för våra besökare.

Wästerläkarna Redegatan
Redegatan 1B
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 95
Fax 031-29 90 97
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation)
E-post övriga ärenden: redegatan@wasterlakarna.se
Wästerläkarna Rehab
Redegatan 1B
426 77 Västra Frölunda
Tel 031-29 90 96
Fax 031-29 90 97
E-post patientärenden: 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation)
E-post övriga ärenden: rehab@wasterlakarna.se

Ta dig hit:

Kommer du med bil är lättaste infarten från Redegatan mittemot engelska skolan. Följ skylten besökande P uppför backen. När du har parkerat följ vägen som går längs med huskroppen in mot hörnet. Där finns ingången till mottagningen. Har du handikapptillstånd följ vägen längs huskroppen till handikappplatser som finns i direkt anslutning till ingången.
Kommer du gående eller med kollektivtrafik kan du också gå in från korsningen Fågelvägen/Torgny segerstedsgatan. Ingång är då i glastrapphuset i hörnet. (obs att denna väg har trappor).

När vi har stängt (Gäller både Hängpilsgatan och Redegatan)
Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästa vardag – sök Alléjouren, men det är bättre att vända sig till oss för att få kontinuitet och uppföljning.