Välkommen

Sommartider på mottagningen
Från midsommar inför vi sommartider på Drop in-mottagningen. Hängpilsgatans Drop in kommer stänga kl. 15.30 (fredagar kl 12). På Redegatan är det som tidigare 15.00 (fredagar kl 12).

Observera att möjligheten att söka på Drop in-mottagningen är för våra listade patienter som varit på besök hos oss tidigare.
Vill du lista dig hos oss vill vi först träffa dig på ett bokat nybesök för att kunna ge dig bäst fortsatt vård. Ring vår mottagning så kan vi ordna en tid för dig efter sommaren.