Välkommen

Med våren kommer också säsongen för TBE-vaccination.

Wästerläkarnas vaccinationsmottagning: Drop in
Plats: Hängpilsgatan 3 (ta en särskild kölapp i receptionen)
Dagar och tider:
2018-05-30 Kl 14-16 Struken pga vaccinbrist, mer information kommer senare.
2018-06-07 Kl 14-16 Struken pga vaccinbrist, mer information kommer senare.

Wästerläkarna Redegatans vaccinationsmottagning: Tidsbokade besök
Plats: Redegatan 1B
Dagar och tider: Enbart förbokade besök.
Telefonnummer: 031-29 90 95 eller läs om fler kontaktsätt.