Välkommen

Med våren kommer också säsongen för TBE-vaccination.

Wästerläkarnas vaccinationsmottagning: Drop in
Plats: Hängpilsgatan 3 (ta en särskild kölapp i receptionen)
Dagar och tider:
2018-04-11 Kl 14-16
2018-04-19 Kl 14-16
2018-04-25 Kl 14-16
2018-05-03 Kl 14-16
2018-05-16 Kl 14-16
2018-05-24 Kl 14-16
2018-05-30 Kl 14-16
2018-06-07 Kl 14-16

Wästerläkarna Redegatans vaccinationsmottagning: Tidsbokade besök
Plats: Redegatan 1B
Dagar och tider: Ring mottagningen för att boka tid, vi har gott om tider.
Telefonnummer: 031-29 90 95 eller läs om fler kontaktsätt.